Menighetsrådgivere

Våre misjonskirker er under tilsyn og får veiledning av nasjonal stab, blant annet via sentralt ansatte menighetsrådgivere. Disse er en del av Nasjonal avdeling og er menighetens primærkontakt i Misjonskirken Norge. Alle misjonskirker skal stå i en fast relasjon til en menighetsrådgiver. Menighetsrådgivernes ansvarsområder er:

  • Å følge opp det registrerte trossamfunnet.
  • Å være rådgiver for hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål.
  • Å være rådgiver for pastorer og menighetsledere.
  • Å gjennomføre tjenestesamtaler med menighetens ansatte.
  • Å følge opp og videreutvikle våre fem satsingsområder: menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling, disippelliv og diakoni.

Våre flotte menighetsrådgivere: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, Kjell Birkeland og Stein Bjørkholt.

Kontakt

Anne Margrethe Mandt-Anfindsen 
Telefon: 908 23 902
E-post: anne.margrethe@mknu.no

Kjell Birkeland
Telefon: 906 40 784
E-post: kjell@mknu.no

Stein Bjørkholt
Telefon: 482 54 662
E-post: stein@mknu.no

Kontakt

Anne Margrethe Mandt-Anfindsen 
Telefon: 908 23 902
E-post: anne.margrethe@mknu.no

Kjell Birkeland
Telefon: 906 40 784
E-post: kjell@mknu.no

Stein Bjørkholt
Telefon: 482 54 662
E-post: stein@mknu.no