Menighetsrådgivere

Våre misjonskirker er under tilsyn og får veiledning av nasjonal stab, blant annet via sentralt ansatte menighetsrådgivere. Alle misjonskirker skal stå i en fast relasjon til en menighetsrådgiver, som også er menighetens primærkontakt i Misjonskirken Norge.

Menighetsrådgiverne er en del av Nasjonal avdeling, som ledes av Torben M. Joswig. Sammen med Generalsekretær og staben i Misjonskirken Norge betjener de menigheter hjemme og ute

Menighetsrådgiverne er på en særskilt måte sendt av fellesskapet til fellesskapet. Noen ganger er din menighet med på sendelsen, andre ganger er den mottager. 

Menighetsrådgivernes ansvarsområder er:

  • Å følge opp det registrerte trossamfunnet.
  • Å være rådgiver for hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål.
  • Å være rådgiver for pastorer og menighetsledere.
  • Å gjennomføre tjenestesamtaler med menighetens ansatte.
  • Å følge opp og videreutvikle våre fem satsingsområder: menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling, disippelliv og diakoni.

Våre flotte menighetsrådgivere: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, Kjell Birkeland og Stein Bjørkholt.

Kontakt

Anne Margrethe Mandt-Anfindsen 
Telefon: 908 23 902
E-post: anne.margrethe@mknu.no

Følger opp menigheter i Nord-Norge,
Trøndelag og Nordmøre, Østlandet og øvre Telemark.

Kjell Birkeland
Telefon: 906 40 784
E-post: kjell@mknu.no

Følger opp menigheter på Sørlandet,
Østlandet og i nedre Telemark.

Stein Bjørkholt
Telefon: 482 54 662
E-post: stein@mknu.no

Følger opp menigheter
på Sørlandet, Vestlandet og Sunnmøre.