”Det opplevdes spesielt nyttig at vi som samlet menighet innså hvor vi var og hvor vi var på vei”

Menighetsskolen er for menigheter med ulike typer utfordringer og ønsker. Felles for deltakermenighetene er at de ønsker å ta et steg videre! De ser at det å bygge menighet er en prosess som må jobbes med og prioriteres.

Er menigheten usikker på veien videre og/eller hvordan dere skal komme dit dere ønsker? Kjenner dere på et behov for revitalisering? Utfordres dere på å bli mer utadvendte og relevante for lokalsamfunnet? Ønsker dere å få hjelp til å identifisere styrker og utfordringer?

Hvordan foregår det?
Menighetsskolen er ikke et program. Den kan heller sammenlignes med en reise, som er både spennende og utfordrende. Det finnes ingen raske løsninger eller snarveier til målet. I tillegg til lederskapet, inviteres hele menigheten til å delta på Menighetsskolen.

Skolen strekker seg over tre moduler,
som arrangeres over tre helger i løpet av to år. 

FAKTA – Hjelper menigheten til å få et realistisk bilde av sin egen virkelighet.
FORANDRING – Forbereder menigheten på forandring.
FRUKT – Leder menigheten til å planlegge med mål om å bære frukt.
MENIGHETSUNDERSØKELSEN – Tar pulsen på menigheten. Noen steder vil det være nyttig å gjennomføre undersøkelsen med jevne mellomrom, for å følge med på utviklingen i menigheten.

I starten av skolen setter menigheten setter sammen et Vekst-team, som skal sørge for at menighetene jobber med ulike oppgaver mellom modulene.

Etter endt ”skoleløp” ønsker Misjonskirken Norge å følge opp menighetene på jevnlig basis. Dette gjøres av menighetsrådgiverne eller andre ressurspersoner tilknyttet Menighetsskolen.

«Menighetsskolen var veldig givende og absolutt krevende. Den som finner ut hvordan bygge menighet uten at det er krevende skulle jeg likt å snakke med!»


Ta kontakt med menighetsrådgiver Kjell Birkeland om du har spørsmål om menighetsskolen: kjell@mknu.no