Revitalisere menigheten?

Menighetsskolen er for menigheter med ulike typer utfordringer og ønsker. Felles for deltakermenighetene er at de ønsker å ta et steg videre! De ser at det å bygge menighet er en prosess som må jobbes med og prioriteres.

Er menigheten usikker på veien videre og/eller hvordan dere skal komme dit dere ønsker? Kjenner dere på et behov for revitalisering? Utfordres dere på å bli mer utadvendte og relevante for lokalsamfunnet? Ønsker dere å få hjelp til å identifisere styrker og utfordringer?

Les mer om Menighetsskolen

Vi drømmer om å få være med å bygge sunne og misjonale misjonskirker. Fellesskap av kristne som er rotfestet i troen, rause i fellesskapet og relevante i samfunnet.

Menighetsskolen

Slik jobber vi
nasjonalt