Vi vil istandsette menigheter til å være det de er kalt til å være og gjøre det de er kalt til å gjøre.

Menighetsskolen

Er menigheten usikker på veien videre og hvordan dere skal komme dit dere ønsker? 

Menighetsskolen er utviklet for misjonskirker med ulike typer utfordringer og ønsker. Felles for deltakermenighetene er at de ønsker å ta et steg videre! De ser at det å bygge menighet er en prosess som må prioriteres og jobbes med kontinuerlig.

Les mer om Menighetsskolen her.

Siste fra menighetsutvikling

Av Elisabeth Thorsen, pastor i Haugesund misjonskirke. Innlegget ble publisert på mknu.no første gang 2. mai 2017….

VIKTIG FELLESSKAP: Når menighetsrådgiverne ikke får besøke menighetene «sine» fysisk i denne tiden, så er det hyggelig å…

Når krisen rammer Da jeg stod der i vannmassene tenkte jeg også på menighetslivet. Hva…