LANGFREDAG: Nå var Hosianna-ropene borte, stemningen var helt annerledes. 

Påskeandakt av Anne Hansli

Pastor og menighetsplanter i Misjonskirken Norge

Nasjonalt planteprosjekt Fornebu

LANGFREDAG

Så vendte stemningen seg

«Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Velsignet er vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høyeste!» (Markus 11,9-10). Disse ordene ble Jesus møtt med da han red inn i Jerusalem på Palmesøndag. Det var fest og glede i gatene og et yrende folkeliv.

Noen dager etterpå er det fortsatt et yrende folkeliv i gatene, men denne dagen er ordene Jesus blir møtt med annerledes. Denne gangen er det ordene «Korsfest ham», som møtte Jesus.

Pilatus tok på ny til orde: «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» «Korsfest ham!» skrek de tilbake.

Pilatus spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Korsfest ham!» 

Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet. (Markus 15, 12-15)

Hele stemningen rundt Jesus endret seg de siste dagene. Og det ikke bare blant dem man visste var skeptiske til ham og ville ha ham bort. Nei, til og med inn i venneflokken til Jesus var det noe som hadde skjedd. Judas forråder ham og Peter fornekter ham.

Det var alltid mange mennesker rundt Jesus, men det var annerledes denne gangen. Tidligere samlet de seg rundt Jesus for å høre det han hadde å si og få hjelp i ulike livssituasjoner. Denne gangen samler folkene seg rundt Jesus, og de spytter på ham, pisker ham og håner ham på ulike måter. Stemningen rundt Jesus er annerledes.

Men, Jesus er ikke annerledes. Selv med det presset han lever under og den smerten han må oppleve gjennom å bli torturert på den måten han ble.  Han er fortsatt den som står der med sin ro og sin styrke. Han tar ikke igjen, han raser ikke over å bli urettferdig behandlet, han gir ikke folkene han tidligere har hjulpet, det glatte lag.

Nei, han gjør det motsatte av det man kunne forvente. Da han henger på korset sier han: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør» (Lukas 23,34).

Så vet vi ikke hva som skjer mellom at Jesus dør på korset og til han står opp igjen. Vi forstår nok heller ikke hva det Jesus gjorde kostet ham. Men vi vet at det Jesus gjorde disse påskedagene som vi i dag får feire, gjør at våre liv og en hel verden er annerledes enn det hadde vært uten det Jesus gjorde for oss.

«Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1. Joh. 4.10)

Langfredag, den må ha vært lang for Jesus, er et bevis på Guds, Den allmektige, himmelens og jordens skapers kjærlighet til alle mennesker, du og jeg inkludert.

«Hosianna i det høyeste», en tilbedelse av Jesus, Kongenes Konge, lød Palmesøndag. «Korsfest ham», lød det Langfredag.

Hva er det Jesus blir møtt med i dag? Hva er det du møter Jesus med i dag? Denne Langfredagen da alt ble annerledes. 

Påskeressurser

Bibelrefleksjon: Påsketekstene med opplegg for bibelsamtaler og Jesusmeditasjoner – klikk her.

Se flere ressurser for hjem og menighet – for påsken på delesiden – klikk her.

Bibelsamtale for Langfredag med Viggo Klausen – klikk her til YouTube.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X