NY BOK: Hvordan beherske alle sider av å lede en menighet? Gunnar A. Nordby gir i boken «Ledelse i menighet» stor innsikt og deler erfaringer. (Foto: Trond Filberg)


Nye bøker for ledere

Hvordan lede en menighet? To nestorer i vårt trossamfunn har denne høsten utgitt bøker.

Vi har sett nærmere på bøkene som nylig er utgitt. Dette er særlig for deg som er opptatt av ledelse i menighetene.

  • «Bygge kirke – bidrag til en teologi for menighetsutvikling» av Lars Råmunddal.
  • «Ledelse i menighet» av Gunnar A. Nordby.

Bokomtale av redaktør Trond Filberg

Behovet for teologisk refleksjon i menighetsutvikling

Lars Råmunddals nye bok «Bygge kirke – bidrag til en teologi for menighetsutvikling», er en rikholdig samling av fagartikler og tekster som han har brukt i undervisningen for kirkeledere, innen praktisk teologi. Hovedfokuset er på anvendt eller praktisk ekklesiologi og menighetsutvikling.

Menighetsutvikling er et sentralt begrep i boken. Lars peker på for at menighetsutviklende arbeidet skal skje i en menighet, er det nødvendig at det praktiske arbeidet foregår parallelt med den teologiske refleksjonen.

– Vi lever i en tid som roper etter teologisk refleksjon og forankring, og vi fristes kontinuerlig til enten å bli overflatiske eller til å søke inspirasjonskilder helt andre steder enn i Bibelen og i den kristne tradisjonen, skriver Lars om sin bok, og han håper den kan bidra til en fordypet forståelse av den kristne menighets kall og oppdrag i vår tid.

Lars Råmunddal er dosent i praktisk teologi ved Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi. Han har tidligere vært rektor ved Ansgarskolen. Boken er utgitt på forlaget Scandinavian Journal for Leadership & Theology PUBLISHING (SJLT Publishing).

Lærebok for menighetsledelse

Ledelse i menigheter vil være annerledes enn annen ledelse, siden dette i sin egenart dreier seg om åndelige sannheter og evig liv, samtidig som ledelse også dreier seg om å lede levende mennesker slik mennesker er, og i den kulturen der de er. Dette skriver Gunnar A. Nordby i forordet til sin nye bok «Ledelse i menighet».

Dette er en lærebok om å lede mennesker i menighet. Gunnar deler erfaringer, tanker og inspirasjon. Samtidig går han i dybden og har samlet aktuelle modeller og verktøy for menighetsledelse. Han tar opp selvledelse, lederens forhold til de rundt seg, samt ulike lederstiler. Han er systematisk når han ser nøyere på lederens åndelige, menneskelige og organisatoriske utfordringer i en menighet.

Gunnar er utdannet siviløkonom, vært styreleder i en misjonsmenighet, styreleder i Misjonskirken Norge og medlem av styret til Ansgarskolen. Han har i mange år undervist ved Ansgarskolen, og har mastergrad i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole. Boken er utgitt av Qualica Forlag, og den er anbefalt av generalsekretær Øyvind Haraldseid.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X