NY BOK: Hvordan beherske alle sider av å lede en menighet? Gunnar A. Nordby gir i boken «Ledelse i menighet» stor innsikt og deler erfaringer. (Foto: Trond Filberg)


Nye bøker for ledere

Hvordan lede en menighet? To nestorer i vårt trossamfunn har denne høsten utgitt bøker. Vi gir deg også omtale av ny bok om kirkehistorie i vårt eget land.

Vi har sett nærmere på tre bøker som nylig er utgitt. Dette er særlig for deg som er opptatt av ledelse i menighet og historisk bakgrunn for dagens kirkeliv i Norge.

  • «Bygge kirke – bidrag til en teologi for menighetsutvikling» av Lars Råmunddal.
  • «Ledelse i menighet» av Gunnar A. Nordby
  • «Da Norge ble luthersk, fra Martin Luther til Hans Nielsen Hauge» av Lars Inge Magerøy

Bokomtale av Trond Filberg

Behovet for teologisk refleksjon i menighetsutvikling

Lars Råmunddals nye bok «Bygge kirke – bidrag til en teologi for menighetsutvikling», er en rikholdig samling av fagartikler og tekster som han har brukt i undervisningen for kirkeledere, innen praktisk teologi. Hovedfokuset er på anvendt eller praktisk ekklesiologi og menighetsutvikling.

Menighetsutvikling er et sentralt begrep i boken. Lars peker på for at menighetsutviklende arbeidet skal skje i en menighet, er det nødvendig at det praktiske arbeidet foregår parallelt med den teologiske refleksjonen.

– Vi lever i en tid som roper etter teologisk refleksjon og forankring, og vi fristes kontinuerlig til enten å bli overflatiske eller til å søke inspirasjonskilder helt andre steder enn i Bibelen og i den kristne tradisjonen, skriver Lars om sin bok, og han håper den kan bidra til en fordypet forståelse av den kristne menighets kall og oppdrag i vår tid.

Lars Råmunddal er dosent i praktisk teologi ved Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi. Han har tidligere vært rektor ved Ansgarskolen. Boken er utgitt på forlaget Scandinavian Journal for Leadership & Theology PUBLISHING (SJLT Publishing).

Lærebok for menighetsledelse

Ledelse i menigheter vil være annerledes enn annen ledelse, siden dette i sin egenart dreier seg om åndelige sannheter og evig liv, samtidig som ledelse også dreier seg om å lede levende mennesker slik mennesker er, og i den kulturen der de er. Dette skriver Gunnar A. Nordby i forordet til sin nye bok «Ledelse i menighet».

Dette er en lærebok om å lede mennesker i menighet. Gunnar deler erfaringer, tanker og inspirasjon. Samtidig går han i dybden og har samlet aktuelle modeller og verktøy for menighetsledelse. Han tar opp selvledelse, lederens forhold til de rundt seg, samt ulike lederstiler. Han er systematisk når han ser nøyere på lederens åndelige, menneskelige og organisatoriske utfordringer i en menighet.

Gunnar er utdannet siviløkonom, vært styreleder i en misjonsmenighet, styreleder i Misjonskirken Norge og medlem av styret til Ansgarskolen. Han har i mange år undervist ved Ansgarskolen, og har mastergrad i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole. Boken er utgitt av Qualica Forlag, og den er anbefalt av generalsekretær Øyvind Haraldseid.

Kvinnenes sentrale rolle gjorde inntrykk

– Under arbeidet med boken gjorde det særlig inntrykk med kvinnenes sentrale rolle. Jeg visste at det var kvinnelige forkynnere, men ikke at det var så mange, og at de fikk så mye tillit. Dette sier Lars Inge Magerøy som nylig har levert boken «Da Norge ble luthersk, fra Martin Luther til Hans Nielsen Hauge».

Boken introduserer oss for et rikt og fargerikt persongalleri som settes inn i historiske rammer, helt fra 1715 til årene omkring 1850. De første misjonsmenighetene ble stiftet i 1856, så boken gir et bredt bilde av hvilke skuldre vårt eget trossamfunn står på.

Boken viser sammenhenger og overblikk i denne historisk viktige perioden for landet, både i forhold til de politiske endringene, og religiøs reformasjon og vekkelse. De kjente navnene fra kirkehistorien dukker opp, konger og biskoper, men også spennende møter med personer som Berte Kanutte Aarflot i haugianerbevegelsen.

Lars Inge er pensjonert sokneprest, og har bred erfaring i forskjellige prestegjerninger. Han har tidligere skrevet bok om Martin Luther, samt skrevet og redigert bøker innen teologi, etikk og religionspedagogikk og misjon. Boken er utgitt av Luther Forlag, 2020.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Innovativ Design

X