VENEZUELA: En analyse fra Venezuela viser at små kirker med endringsvillige ledere, ærlig forkynnelse og varme relasjoner opplever vekst i korona-pandemien, skriver misjonskonsulent Øyvind Slåtta i Misjonskirken Norge. (Foto: Adobe Stock MKN lisens).


Hva ga vekst i korona-tiden?

Av Øyvind Slåtta, misjonskonsulent i Misjonskirken Norge

I mars 2019 fikk jeg sammen med Øyvind Haraldseid og Jon-Arne Hoppestad besøke vår søsterkirke i et kriserammet Venezuela. Jeg etablerte flere kontakter og vennskap blant pastorer og ledere der. Gjennom pandemien har jeg lurt på hvordan de klarer seg. I starten av 2021 fikk jeg tilsendt en rapport med analyse av situasjonen for menighetene som i november fikk åpne lokalene sine igjen etter flere måneder med stengte dører. Rapporten er skrevet etter intervjuer med pastorer, menighetsledere og distriktsledere.

Rapporten viser at en del av kirkene viser vekst i medlemstall. Felles for de fleste av dem er at de har under 100 medlemmer og mange av disse er i smågrupper. På den måten var det lettere å tilpasse seg raske endringer og samtidig holde kontakten gjennom nedstengningen. Med restriksjoner på bevegelse og mangel på drivstoff viste det seg å være en fordel å være lokal kirke med medlemmer fra eget nabolag. Et endringsvillig lederskap som var opptatt av personlig oppfølging av medlemsmassen var også en nøkkelfaktor.

Utelukkende digitalt tilbud og manglende endring i ledelsen ga avskalling

Det er også tydelig at digitale verktøy kan bidra til både vekst, avskalling og forvirring. Personlig oppfølging kan gjerne gjøres digitalt, men de menighetene som kun satset på digitale sendinger med enveiskommunikasjon ble oppfattet som kalde og upersonlige. Da ble medlemmer borte. Etter gjenåpningen i november blir det rapportert at medlemmene kom tilbake med usunn teologi. Den var de blitt utsatt for gjennom pandemiens mange ferske digitale sendinger fra ulike aktører.

Akkurat som endringsvillig lederskap bidro til vekst, så viser rapporten at manglende tilpasning fra lederskapet kan bidra til det motsatte. Spesielt menigheter som har eldre ledere med lang fartstid uten ettervekst av yngre ledere opplever redusert oppslutning.

De menighetene som har opplevd drastisk nedgang i medlemstallet er i stor grad større menigheter med over 100 medlemmer spredt over hele byen.

Hva betyr forkynnelsen? Har menighetenes tidligere forkynnelse påvirkning på medlemmenes emosjonelle helse i koronaens tid? Det ble observert at i de menighetene hvor man har hatt forkynnelse om prøvelser, forfølgelse og trengsler som noe normalt i livet så har medlemmene taklet utfordringene i pandemien greit. På den andre siden så har menighetene som normalt har forkynt håp om bedre tider, opplevd at medlemmene har blitt mer deprimert som en følge av frustrasjonen pandemien har ført til.

Rapporten avsluttes med en bibelhilsen fra 1. Peter 5:10-11 «En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Amen.»

Misjonskirken Norge har et stort engasjement for misjon og bistand

Vi støtter andre lands kirkesamfunn og deres menighetsarbeid, i tett relasjon med ledere og pastorer.  Gjennom dette bidrar vi med støtte til sosiale prosjekter med fokus på utdanning, rettigheter og barmhjertighet. Vi er i dag aktive i Colombia, Kongo, Romania, Afghanistan, Kina og Polen. Misjonskirken Norge jobber ikke alene, men med et stort nettverk av lokale og internasjonale partnere, ikke minst gjennom nettverket i IFFEC. Gjennom IFFEC har vi blant annet relasjonene til kirkene i Venezuela.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X