NYTT OM NAVN: Ekteparet Barbro Dragsjø og Jan Dag Rolseth startet i januar som nytt pastorpar i Stjørdal misjonskirke. (Foto: Privat, Stjørdal misjonskirke)


Nytt om ansettelser lokalt og sentralt

Det skjer stadig endringer for ansatte i våre virksomheter. Noen har nettopp startet, andre slutter og noen venter på å starte senere i 2021. Her er en oversikt på endringer som vi har registrert den senere tiden.

Saken oppdateres fortløpende. Oppdatert versjon per 30.04.2021, av Trond Filberg.


Endringer som har skjedd i menighetene

Barbro Dragsjø og Jan Dag Rolseth ble fra 1. januar ansatt som pastorpar i Stjørdal misjonskirke. I menigheten er for øvrig Malin Lima ansatt som ungdomsleder og Siv Inger F. Simonsen er ansatt barneleder.

Geir Vilhelmsen er ny hovedpastor i Froland misjonskirke. Kristine Lauvrak er medpastor, mens Bente Hunshamar Skorpen er ansatt i Froland misjonskirke som barnearbeider i 20 prosent stilling. Hun vil primært ha ansvar for menighetens søndagsskole. I tillegg er Stephan Peter Gundersen ansatt som ungdomsleder i 40 prosent.

Ann-Christin Østerberg ble i januar ansatt som pastor i Ytre Randesund misjonskirke. Det er en 40 prosent stilling med spesielt ansvar for kommunikasjon. I tillegg fortsetter hun å jobbe hos Damaris. Tidligere ble Frederick Groos ansatt i en 20 prosent stilling som musikk- og lovsangskoordinator, ved siden av jobb i en lokal barnehage. Hovedpastoren, Torbjørg Oline Nyli, er i delvis permisjon, og Stein Bjørkholt vikarierer for henne fram til sommeren i en deltidsstilling.

Torunn F. Lian avsluttet sin tjeneste i Ytre Randesund misjonskirke ved nyttår. Hun har nå ansvar for barnearbeidet i Randesund misjonsmenighet, mens Hannah Træen er i permisjon.

Jan Andreas Danielsen har siden september 2020 vært ansatt i en 20 prosent stilling for ett år som pastor i Bærum misjonsmenighet. Han betjener fra før Notodden misjonskirke (70%) og Kongsberg misjonsmenighet (10%).

Malin Lima

Ann-Christin Østerberg

Geir Vilhelmsen

Endringer senere i år i menighetene

Elin og Geir Myra starter 1. august som ansatte i Lista misjonskirke. De er begge i halvtidsstillinger, Elin som barne- og familiepastor og Geir som hovedpastor. Begge er i dag pastorer i pinsemenigheten Klippen Jørpeland. Lista misjonskirkes øvrige ansatte er i dag ungdomspastor Jonas Hompland, menighetsarbeider Merete Drønen og ettåring Petter Bye.

Torfinn Thorsen og Elisabeth Heggheim Thorsen slutter som pastorer i Haugesund misjonskirke til sommeren etter ni år i menigheten. Nå skal de reise til Nairobi i Kenya for å lede NLM sin korttidsbibelskole.

Maria Morfjord er ansatt i Haugesund misjonskirke som pastor i 80% stilling fra august. Hun er utdannet ved Ansgar høyskole og har siden 2011 jobbet som pastor i Farsund misjonskirke.

Mari Kippenes er ansatt i Misjonskirken Nesodden i 40% stilling som barne- og ungdomsarbeider. Hun starter i august. Asle Mathisen er menighetens pastor.

Martin Kolsrud starter som pastor i Misjonskirken Betel Mjøndalen i august. Kjell M. Hovde er for tiden menighetens omsorgspastor i en 20 prosent stilling, som avsluttes i juni.

Torbjørn Glenna blir ny pastor fra 15. september i Gjerpen misjonskirke. Han slutter i pastorstillingen i Skien misjonskirke. Nåværende pastor, Trygve Wikstøl, vil etter en overgangstid bli pensjonist.

Geir Myra

Elisabeth H. Thorsen

Torbjørn Glenna

Ansatte sentralt

Kristine Wærenskjold avsluttet sin stilling 1. mars i Misjonskirken UNG for å begynne fulltid som pedagog i en barnehage. Kristine jobbet 4 år i UNG som barne- og familiekonsulent og har etter det hatt en lengre fødsels- og studiepermisjon fram til 1. januar i år.

Viggo Klausen har sagt opp som barne- og familieforkynner i Misjonskirken UNG. Han slutter 1. august 2021. Intervju med Viggo om veien videre publiseres som nettartikkel senere i misjonsnytt.no.

Det er for tiden ingen endringer i staben til Misjonskirken Norge (MKN).

Oversikt ansatte i UNG og MKN – klikk her.

Personalorganisasjonen

Personalorganisasjonen (PO) er en interesseorganisasjon for ansatte i menighetene, Misjonskirken Norge, UNG, skoler og enheter.

personalorganisasjonen.no

Ledige stillinger

Stillingstorget for utlyste stillinger i menighetene og sentralt oppdateres fortløpende. Utlysninger er gratis for menighetene.

Se nettsiden for stillingstorget – klikk her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X