Søster Annie regnes som en av Misjonskirken Norges mest kjente og markante forkynnere, misjonærer og pionérer.

Bakgrunn og familie
Annie Margaret Skau Berntsen, «søster Annie», var født 29. mai 1911 i Oslo, og døde 26. november 1992 i Horten. Bisettelsen skjedde i Horten kirke den 4. desember, der Bjørn Øyvind Fjeld, daværende misjonsforstander i Misjonskirken Norge, forrettet.
Annie var utdannet sykepleier, og arbeidet først som sykepleier ved Ullevål sykehus i Oslo og ved Dikemark psykiatriske sykehus i Asker.
Hun var datter av Johan Fredrik Skau (1887-1975) og Marie Ingeborg Halvorsen (1890-1966). Hennes to brødre var godt kjent i samfunnet. Hun var søsteren til Bjørn Skau (1929-2007), tidligere justisminister, og til Leif Skau (1916–1992), som var fagforeningsleder i Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund.
I 1966 giftet Annie Skau seg med Reidar Owren Berntsen (1899–1990). Ling Ling var den første babyen som ble født på sykehuset Håpets Havn i Hong Kong. Annie og kollegaen Mary tok imot henne. Fordi foreldrene ikke var i stand til å ta seg av barnet, vokste Ling Ling opp hos Annie. I 1966 ble hun formelt adoptert av Annie og Reidar.

Misjonæren
Kallet som misjonær tok hun på alvor, og ble i 1938 utsendt av Misjonskirken Norge som misjonær til provinsen Shaanxi i den nordlige delen av Kina. De første, norske misjonærene som for over hundre år siden tok seg inn i dette fjellområde, var en del av visjonen til misjonspioneren Hudson Taylor. Han ville sende tusen misjonærer til Kina og etablerte China Inland Mission. I 1880-årene hadde Fredrik Franson møtt Hudson Taylor i Europa der Hudson utfordrer kristne til å reise til Kina med evangeliet. Franson grep visjonen, og våre pionérmisjonærer ble en del av satsingen i Kina.
Annie Skau reiste fra Norge først til opplæring hos China Inland Mission i London, før hun i september reiste med båt via Hamburg til Hong Kong. Deretter bar det videre med tog, inntil hun 23. desember ankom storbyen Xi’an der Ester og Jacob Nordmo tok imot henne. Annie bodde og hadde sin tjeneste i byen Danfeng (tidligere Lungchuchai) som ligger om lag to timers bilreise sydvest for Xi’an. Menigheten hun ledet, er fortsatt virksom. Men i 1951 måtte hun de andre misjonærene forlate Kina da myndighetene satte stopper for  utenlandsk misjonsvirksomhet.

Håpets havn
I 1952 reiste Annie til Hong Kong for å hjelpe til som sykepleier blant kinesiske flyktninger med tuberkulose. Man regner med at det var om lag en kvart million flyktninger i Hong Kong da Annie ankom. Hanny Grønlund som allerede var der som misjonær for Misjonskirken Norge, oppfordret henne til å komme. Sammen med skotske Helen Wilson hjalp de syke flyktninger som var samlet på stedet Rennies Mill i Hong Kong.
Annie var pioneren som stod bak oppstarten av tuberkulosesanatoriet Håpets Havn i Hong Kong. Dette ble offisielt åpnet den 22. oktober 1955, og Annie ledet selv virksomheten fram til 1978. Sanatoriet har utviklet seg til å bli en omfattende helsevirksomhet som er et stort, offentlig bydelssykehus med spesialisttjenester innen geriatri og hospits for døende. Håpets Havn er fremdeles opptatt av å ivareta arven etter søster Annie. På engelsk heter virksomheten Haven of Hope Christian Service (HOHCS).

Utmerkelser
1961: The Florence Nightingale Medal, International Committee of the Red Cross
1963: Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden
1979: Order of the British Empire (OBE), Hong Kong
1986: Peer Gynt-prisen

TV-kjendis
Hun ble kjent i Norge da hun var med i tv-programmet “Dette er ditt liv”, med Harald Tusberg. I programmet inngår presentasjon av Annies familie, gjensyn med pasienten Saou Bing og predikanten Frank Mangs. NRK lenke til programmet.


Bøker av og om Annie Skau Berntsen

  • Søster Annies stordåd i Kina og Hong Kong, en biografi for ungdom. Av Sverre S. Amundsen. Ansgar forlag, 1967.
  • Annie Skau. Av Arvid Møller og Lasse Thorseth. Luther forlag, 1977.
  • Søster Annie, dette er mitt liv. Biografi av Gene Gleason. Til norsk av Oddvar Nilsen, Ansgar forlag, 1985.
  • Min kinesiske dagbok, mitt ja til livet. Av Annie Skau. Ansgar forlag, 1986.
  • Min fars datter, fra ørkenslette til kildevang. Dagboksblader fra et liv blant kineserne. Ansgar forlag, 1988.
  • Søster Annie: Hjemme i himlen. Av Arvid Møller. Lunde forlag, 1993.
  • Lovely on the Mountains. Av Annie Skau Berntsen. LBA, 1995, engelsk.
  • Annie Skau Berntsen, håpets engel. Av Inger Anna M. Drangsholt. Proklamedia, serien «Norske kristne helter», 2016.

Flere av bøkene kan du lese direkte på internett i Nasjonalbibliotekets nettarkiv. Skriv «Annie Skau» i søkefeltet.


Andre nettsider og kilder:

Informasjonsside om Søster Annie Skaus Minnefond
Håpets Havn sin nettside om søster Annie (kantonesisk, engelsk)
Misjonskirken i Hong Kong – The Mission Covenant Church of Hong Kong (MCCHK)
Ansgarskolen – nettsak om arven etter Annie Skau

Skrevet av redaktør Trond Filberg.
Publisert 08.05.2017, oppdatert sist 02.04.2024.

Les om flere pionérer og historiske personer i Misjonskirken Norge.

www.misjonshistorie.no