Foto av Gustav Lammers, Frans Franson og Gerda Karijord, samt stiftelsesnotat fra 1884

Vår historie – sterke røtter

Våre historiske røtter strekker seg langt bakover i tid. Våre medlemmer og menigheter står på skuldrene til sterke personligheter, et bredt fellesskap og en grunnleggende tro på Bibelens gode nyheter. Våre historiske røtter går derfor lenger tilbake enn stiftelsen av menighetsfellesskapet Det norske Misjonsforbund i 1884.

Vi tilhører Jesus Kristus universelle kirke og det store fellesskapet av alle kristne kirker. Derfor begynner vår historie med Jesu død og oppstandelse og Den Hellige Ånds komme. Slik sett er kirkens over 2000-årige historie også vår historie.

En av våre viktigste verdier er «rotfestet», som nettopp handler om å ha solide røtter. Vi sier at det er sunt å være rotfestet. Dette kjennetegnes ved at vi har en bibelsk forankring, et fungerende trosliv, godt lederskap og en historisk bevissthet. Arven vi vil forvalte er gløden for å dele Jesu budskap videre og ha et tydelig, internasjonalt engasjement. Misjonskirken Norge har etablert Historisk arkivsenter (HAS), som samler historiske dokumenter, gjenstander og materiell.

Historiske årstall

Historiske hendelser

1845: Dissenterloven gjorde det tillatt å organisere kirker og forsamlinger utenfor Den norske kirke.
1856: Etter vekkelser på 1850-tallet, ble de første frikirkene stiftet, henholdsvis i Skien og Tromsø. Presten Gustav Adolph Lammers sto sentralt begge steder. Flere av dagens misjonsforbundsmenigheter har sine røtter i Lammers-menigheter.
1863: Lammersmenighetene vedtok samvittighetsfrihet med hensyn til dåpssyn og nattverdssyn.
1882: Landssammenslutningen av de lammerske frimenighetene fikk navnet Den frie Fællesmissionsforening, ofte forkortet til Frimisjonen. Frimisjonen vedtok samvittighetsfrihet med hensyn til statskirkemedlemskap.
1883: Den svensk-amerikanske predikanten Fredrik Franson holdt møter i Norge. Franson ivret for en sterkere sammenslutning av frimenighetene.
1884: Det Norske Misjonsforbund ble stiftet 8. juli av representanter for frie menigheter og misjonsforeninger.
1889: Misjonsforbundets første misjonærer reiste til Sør-Afrika.
1899: Det Norske Misjonsforbunds Kina-misjon ble stiftet på årskonferansen i Skien.
1900: Misjonsforbundets første misjonærer reiste til Shaanxi, Kina >>
1904: Misjonsbladet ble gitt ut for første gang.
1912: Norges Frimissions Ungdom (N.F.U.) ble stiftet med ti ungdomsforeninger. Navnet ble endret i 1927 til Det Norske Misjonsforbunds Ungdom (NmU).
1913: Misjonsforbundet startet egen misjonsskole for utdanning av forkynnere, pastorer og misjonærer, men den ble nedlagt i 1953.
1920: Første utgave av Ungdomsfakkelen ble utgitt.
1939: Vår første misjonær reiste til Kongo-Brazzaville >>
1959: Misjonsforbundet startet Ansgar Bibelskole i Oslo.
1981: Våre første misjonærer reiste til Colombia.
1988: Ansgarskolen flyttet skolen fra Oslo til Hånes, Kristiansand.
2016: Det Norske Misjonsforbund og Misjonsforbundet UNG endret navn til Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.