Historiske personer i Misjonskirken Norge og UNG

Rotfestet. Vi er stolte over vår historiske arv, visjonen om Guds barns enhet og menneskers frelse – og vårt tydelige, internasjonale engasjement.

På denne oversikten har vi valgt å presentere noen av våre pionérer og historiske personer som på forskjellig vis har påvirket og stått i spissen for vår felles arv som kirkebevegelse. Det er samtidig viktig å holde fram at alle disse har vært en del av vårt fellesskap. En rekke andre personer, foreninger og menigheter har derfor sammen med disse vært med å skape Misjonskirken Norge slik den ser ut i nyere tid.

Gustav A. Lammers

Startet Norges første dissenter-menighet og stod i spissen for vekkelse i 1850-årene.

Les mer >> 

Fredrik Franson 

Stod i spissen for å samle menigheter og foreninger til Det Norske Misjonsforbund.

Les mer >>

Frank Mangs

Vekkelsespredikanten i Norden, forfatter, skribent og sjelesørger.

Les mer >>

Gerda Karijord

Menighetspastor fra 1915, skribent, forfatter og styrer av fiskerhjem.

Les mer >>

Annie Skau Berntsen

Kina-misjonær og forkynner, pionéren for Håpets Havn i Hong Kong.

Les mer >>

Esther og Jacob Nordmo

Kina-misjonærer.

Les mer >>

Gordon H. Johnsen

Stifteren av Modum Bad og styreleder i Misjonskirken Norge.

Les mer >>

Thorleif Holm-Glad

Kirkeleder, leder i UNG, misjonssekretær, sanger og komponist.

Les mer >>

Edin Løvås

Retreatbevegelsens far, forkynner og forfatter.

Les mer >>

Borghild Frogner

Pionermisjonær i Sør-Afrika og Kongo.

Les mer >>

Hilda Linchausen

Kina-misjonær

Les mer >>

Denne nettsiden og artiklene for hver av personen er skrevet av redaktør Trond Filberg. De viktigste kildene er historiske bøker og skrifter utgitt i Misjonskirken Norge, Ansgar forlag, artikler i Misjonsbladet, samt historisk materiell ved Historisk arkivsenter.

Nettsiden ble senest oppdatert 05.06.2022