KINA-PIONÈRER: Misjonærer samlet til konferanse i Kansu, Kina i 1904. I forgrunnen ser du Fredrik Franson (stående, med skjegg og frakk), og i bakre rekke står Christian Vatsaas og John A. Christensen.

Historiske personer i Misjonskirken Norge og UNG

Rotfestet. Vi er stolte over vår historiske arv, visjonen om Guds barns enhet og menneskers frelse – og vårt tydelige, internasjonale engasjement.

Gustav A. Lammers
(1802-1878) Startet Norges første dissenter-menighet og stod i spissen for vekkelse i 1850-årene. 

→ Les mer 

Fredrik Franson
(1852-1908) Stod i spissen for å samle menigheter og foreninger til Det Norske Misjonsforbund. Opphavsmannen for visjonen

→ Les mer

Frank Mangs
(1897-1994) Vekkelsespredikanten i Norden, forfatter og sjelesørger 

→ Les mer

Gerda Karijord
(1884-1960) Pastor fra 1915, forfatter og styrer av Fiskerhjemmet i Vadsø. 

→ Les mer

Annie Skau Berntsen
(1911-1992) Kina-misjonæren og forkynneren som hele Norge ble kjent med. Pioneren for Håpets Havn i Hong Kong. 

→ Les mer

Gordon H. Johnsen
(1905-83) Stifteren av Modum Bad og styreleder i Misjonskirken Norge. 

→ Les mer

Edin Løvås
(1920-2014) Retreatbevegelsens far, forkynner og forfatter. 

→ Les mer