Historisk arkivsenter

Historisk arkivsenter (HAS) er etablert for å samle og gjøre tilgjengelig i Misjonskirken Norges viktigste historiske materialer. Målet er å gjøre materialet levende og tilgjengelig for forskning og studier.

Historisk arkivsenter ble etablert høsten 2003. Omtrent samtidig ble det opprettet en deltidsstilling knyttet til arbeidet. Vårt nyeste arkiv ligger i dag på Ansgarskolen i Kristiansand. Samtidig leveres noe av det mest arkivverdige materialet til Riksarkivet i Oslo, hvor vi i mange år har oppbevart hoveddelen av våre historiske dokumenter. Alt materiale bli nøye registrert i en database og oppbevart i arkivvennlige omslag og esker.

Kontaktinformasjon til HAS:

Foto av Kikki JernslettenArkivleder Kikki Jernsletten (bildet)

Telefon 938 12 855, E-post: arkiv@mknu.no

Rådsleder i HAS: Jarle Abelson, telefon 906 79 031.

Har dere noe til arkivet?

Historisk arkivsenter hjelper våre menigheter og enkeltpersoner til å arkivere verdifullt historisk materiale på en trygg måte.

Materialet kan dreie seg om protokoller, bilder, brev, filmer, lydopptak, CD-er og gjenstander. Dette kan handle om menighetens historie, jubileumsskrifter og taler, informasjon og personlige bøker fra våre pastorer, forkynnere, misjonærer og andre med særlige betydning for vårt arbeid. Nyere materiale kan være like aktuelle for arkivet som riktig gamle saker.

Materialet kan enten overgis, eller man kan velge å deponere tingene, det vil si å beholde eiendomsretten.

HAS er også interessert i å låne materialet for å kopiere eller avfotografere det.