For å gjøre en lang historie levende!

Historisk arkivsenter (HAS) i Misjonskirken Norge har som hovedoppgave å samle, arkivere og gjøre tilgjengelig vårt viktigste historiske materiale. Målet er å gjøre materialet levende og tilgjengelig for historieskrivning, forskning og studier.

Historisk arkivsenter ble etablert høsten 2003. Vårt hovedarkiv ligger i lokalene til Ansgarskolen på Hånes i Kristiansand. Det mest arkivverdige materialet (arkivalia) leveres til Riksarkivet i Oslo, der hoveddelen av våre historiske dokumenter er arkivert. Alt materiale bli nøye registrert i en database og oppbevart i arkivvennlige omslag og esker.

Da Marianne Engnes slutter til sommeren som arkivleder, har Misjonskirken Norge utlyst stillingen. Søknadsfrist er 15. april 2024.

Se hele utlysningen her >>

Kontaktinformasjon

Marianne Engnes

Arkivleder: Marianne Engnes.

Leder i HAS-rådet: Jarle Abelson, telefon 906 79 031.

E-post: arkiv@mknu.no

www.misjonshistorie.no

Levere til arkivet

Har dere noe til arkivet?

Historisk arkivsenter hjelper våre menigheter og enkeltpersoner til å arkivere verdifullt historisk materiale på en trygg måte.

Materialet kan dreie seg om protokoller, bilder, brev, filmer, lydopptak, CD-er og gjenstander. Dette kan handle om menighetens historie, jubileumsskrifter og taler, informasjon og personlige bøker fra våre pastorer, forkynnere, misjonærer og andre med særlige betydning for vårt arbeid. Nyere materiale kan være like aktuelle for arkivet som riktig gamle saker.

Materialet kan enten overgis, eller man kan velge å deponere tingene, det vil si å beholde eiendomsretten. HAS er også interessert i å låne materialet for å kopiere eller avfotografere det.