Å gjøre kjærlighet

– Når vi bærer Kristi kjærlighet i oss med ydmykhet, vil de vi møter merke det, oppmuntret Henning Reme og Arvid Solheim fra Blå Kors Kristiansand de fremmøte på Diakonidagen 2018. Sammen med lokale krefter fra Misjonskirken Norge og diakon i Tinn kommune, Silje Sjøtveit, gav de inspirasjon, idéer og utfordringer til det lokale diakonale engasjementet.

Les artikkel

Vi drømmer om å utvikle menigheter som tjener samfunnet gjennom omsorg, rettferdighetsarbeid og barmhjertighet.

Tanker om diakoni

Til tross for at at ordet ’diakoni’ forekommer rundt hundre ganger i Det nye testamentet, har begrepet vært lite brukt i Misjonskirken Norge. Diakoni i mer tradisjonell betydning har nok først og fremst vært knyttet til misjonsarbeidet. Men misjonskirkene har jo alltid vært diakonale i sitt vesen. For hva er egentlig diakoni? 

I Jesu liv er det å hjelpe mennesker i nød, helbrede det ødelagte og forkynne evangeliet fullstendig sammenvevet. Gang på gang leser vi i Bibelen at Jesus hadde inderlig medfølelse med mennesker han møtte. Jesus møter mennesker med et varmt hjerte, guddommelig kraft og skaper nye muligheter. Diakoni kan vi si er evangeliet i handling. Diakoni er både dypt åndelig og helt praktisk.

→ Diakoni er et av Misjonskirken Norges fem nasjonale satsingsområder. Les mer om definisjoner, historie og eksempler fra lokale engasjement i dette dokumentet: «Utsendt for å tjene» av Geir Johannessen, 2017 (PDF).

Diakoni i nærmiljøet:

Aktuelle sider

Internasjonalt
engasjement

Slik jobber vi
nasjonalt