Fredrik Franson (misjonshistorie.no)

Fredrik Franson var en svensk-amerikansk vekkelsesforkynner og misjonsleder som arbeidet for enhet blant kristne på tvers av menigheter og trossamfunn.

Fredrik Franson ble født 17. juni 1852 i den svenske gruvebyen Pershyttan i Nora kommune i Örebro län, i Sverige. Han døde den 2. august 1908, Colorado, USA. Hans døde kropp ble senere flyttet til Chicago i Franson Memorial Building.

Fredrik kom til USA i 1869 der hans to brødre, Frans og Eric, befant seg. Fredrik reiste dit med sine foreldre, sin bror August og sin halv-søster Anna. De bosatte seg i Saunders County, Nebraska. I 1875 ble han med i en liten baptistmenighet nær sitt hjem i Nebraska, og der ble han også døpt. Snart talte han i møter og begynte å reise.

Vekkelse til Norge
Under sitt Amerika-opphold var Franson kommet i forbindelse med den verdenskjente evangelisten Dwight L. Moody i Chicago. Tiden sammen med Moody fikk avgjørende betydning for Fredrik Fransons åndelige syn.

De lammerske frimenighetene i Norge fikk kjennskap til at Franson var en fremragende vekkelsesevangelist. Menighetene sendte så sin reisesekretær, C. B. Falck, til Sverige der Franson da hadde møter. Falck inviterte med seg Franson til Norge med en innbydelse til å tale i Oslo Frie Misjonsforening og Menighet, som Oslo misjonskirke Betlehem het den gang.

Franson begynte sine møter i Oslo nyttårsdag 1883. Senere besøkte Franson alle de lammerske frimenighetene. Vekkelsens ild ble tent overalt hvor han reiste i Norge. På samme tid ivret han for de troendes enhet.

Sammenslutning og visjon
Franson var en sterkt talsmann for en sterkere sammenslutning av de frie menighetene og misjonsforeningene. I arbeidet med enheten var det avgjørende at medlemskap i statskirken, nattverd – samt tid og form for dåp, ikke får sette skille eller hindre noen fra å være med i den kristne menighet. Det avgjørende er troen på Jesus Kristus.

Franson var den som formet mottoet «Guds barns enhet og synderes frelse».

Franson får ellers æren for å ha introdusert gitaren i norsk kristenliv. Han skal også ha brakt til landet møteformen med såkalte «ettermøter», der tilhørerne oppfordres til å komme fram og gi respons på kallet til frelse og overgivelse gitt i forkynnelsen.

Fredrik Franson har fått en vei oppkalt etter seg på Hånes i Kristiansand kommune. Ansgarskolen som Misjonskirken Norge eier, har adresse i Fredrik Fransons vei.

Ansgarskolen i Kristiansand (Foto: Misjonsbladet.no)


Franson brant for misjon

Hele verden var Fredrik Fransons misjonsmark. Han stiftet en rekke misjonsorganisasjoner. Hans reiser gikk til mange land i Europa, til Afrika og Asia. Franson snakket flere språk flytende

I Europa møtte han Hudson Taylor som da mobiliserte misjonærer til Kina. Franson engasjerte seg i Kina-misjonen og i Norge ble dette starten på engasjementet i Shanxii-provinsen der Misjonskirken Norge fortsatt er aktiv.

Bildet under er fra 1904 i Kina, der Franson (foran) er sammen med blant annet våre utsendte misjonærer Christian Vatsaas og John Christensen (bakerst).

   Fredrik Franson i Kina med utsendte misjonærer (misjonshistorie.no)


www.misjonshistorie.no