PROSJEKTNR: 1000

Gave til Misjonskirken Norge

I samsvar med Misjonskirken Norges oppdrag og verdier er vi en enhetlig stab for menighet og misjon som:

• Utøver visjonært og strategisk lederskap
• Organiserer og administrerer fellesskapets daglige drift og prosjekter
• Mobiliserer, støtter og er en ressurs
I tillegg til arbeidet med våre felles nasjonale og internasjonale prosjekter, jobber våre sentralt ansatte kontinuerlig med å følge opp og støtte menighetenes pastorer, menighetsansatte og lederskap. Vi samarbeider og er en administrativ støtte for Misjonskirken UNG, og håndterer henvendelser fra enkeltpersoner i og utenfor vår sammenheng, med ulike typer engasjement, spørsmål og tilbakemeldinger.
Les mer om vår organisasjon, verdier og historie på mknu.no/omoss.