Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNGs giverprosjekter favner vidt. Vårt utgangspunkt er alltid å støtte menigheter og organisasjoner i deres menighetsarbeid og samfunnsengasjement, både i Norge og internasjonalt.

Vekst 2020

Menighetsplanting Groruddalen

Vårt arbeid i Colombia

Internflyktninger
i Colombia

Esperanza skolefritidsordning

Menighetsplanting i Colombia

Jakobs hus, La vega

Grunnskolene i Barranquilla

Vårt arbeid i Romania

Onesti – varmeprosjekt

Onesti – barnefond

Onesti – menighetsarbeid

Onesti – skolestøtte

Calarasi – nødhjelp fattige

Calarasi – skolehjelp

Calarasi – menighetsutvikling og ledertrening

Calarasi – næringsprosjekt

Vårt arbeid i Kongo

Urfolks rettigheter og kultur

Kjønnsbasert vold i kirke og samfunn

Menighetsutvikling

Trosopplæring og ledertrening

Vårt arbeid i Kina

Lokalmenigheter i Shaanxi

Bibelskolen i Shaanxi

Vårt arbeid i Polen

Kunow familieleirsted

 Misjonsreiser Ukraina

Vårt arbeid i
Afghanistan

Senter for mental helse