Alle barn har drømmer, men mange møter
store hindringer for å realisere dem.

SOM FADDER GIR DU BARN OG UNGE
BEDRE FREMTIDSMULIGHETER!

Gjennom Misjonskirken Norges fadderprogram blir barn og unge i sårbare livssituasjoner sett, verdsatt og utrustet for fremtiden. Nederst på siden er en oversikt over prosjektene du kan være med å støtte i Colombia og Kongo. Registrer deg som fadder og bli med å forandre liv!

For 200 kr i måneden gir du mat, omsorg og skolegang til barn som trenger det, men du kan velge et beløp som passer deg.

Tre ganger i året mottar du nyhetsbrev med historier og bilder fra fadderprosjektet du støtter.

Kontakt Naomi Curwen på telefon 92 88 45 37 eller e-post naomi@mknu.no.

VÅRE FADDERPROSJEKTER

Grunnskolene i

Barranquilla

Grunnskolen

CEIP

Grunnskolen i

Potosí

Esperanza

SFO

Jakobs

hus

Fredens

hus

Sårbare barn

i Ngamaba