• Alle spørsmål knyttet til økonomiske gaver, innsamling og giverprosjekter kan rettes til giver@mknu.no.

Slik kan du gi

Ønsker du som privatperson å gi en gave til Misjonskirken Norge eller Misjonskirken UNG har du to alternativer:

1. Gi en generell gave

Ved å gi en generell gave disponerer vi pengene der det er størst behov. Gaven kan eventuelt merkes «nasjonalt arbeid» eller «internasjonalt arbeid» (gjelder kun gaver til Misjonskirken Norge).

Misjonskirken Norge

Misjonskirken UNG

2. Gi til et formål

Finn ditt ønskede formål på prosjektsiden. Her kan du gi en enkeltgave eller bli fastgiver, via giverknappen på det enkelte formålets side. Du kan og gi din gave via Vipps eller nettbank/giro. Bruk da giverinformasjonen for generelle gaver lenger nede på denne siden, og merk gaven med ønsket formål/prosjektnummer.

Skattefradrag og sikkerhet

  • Har du oppgitt fødselsnummer vil gaven bli registrert med mulighet for skattefradrag, jamfør Skatteetatens regler. Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon. Maksimalt beløp for fradrag er for 2023 kroner 25 000.
  • Gaver gitt gjennom vår elektroniske tjeneste i Cornerstone har sikker betaling både for bankkort og Vipps. Vår personvernserklæring kan du lese her.

Økonomiforvaltning

  • Når innsamlingsmålet er nådd, vil eventuelle overskytende beløp disponeres der Misjonskirken Norge/Misjonskirken UNG finner det relevant, i hovedsak tilsvarende prosjekt.
  • Misjonskirken Norge (ikke UNG) trekker 15 prosent i administrasjonsandel fra øremerkede gaver.

Hvor kommer inntektene fra?

(Trykk på diagrammet for større versjon)

Salgsinntekter:  4 303 198
Gaveinntekter:  10 191 086
Trossamfunnsmidler: 5 833 914
NORAD-midler:  4 236 302
Momskompensasjon: 940 232 
Andre driftsinntekter: 229 135

Tall fra Misjonskirken Norges årsregnskap 2017.
Gjelder ikke Misjonskirken UNG.

Hvem er giverne?

(Trykk på diagrammet for større versjon.)

Tall fra Misjonskirken Norges årsregnskap 2017.
Gjelder ikke Misjonskirken UNG.

Hva gis det til?

(Trykk på diagrammet for større versjon)

MKN generelt 1 096 675
Nasjonalt arbeid 2 830 064
Internasjonalt arbeid generelt  226 210
Arbeid i Kongo  502 710
Arbeid i Kina  121 000
Arbeid i Colombia 3 027 018
Arbeid i Afghanistan 333 242
Arbeid i Polen  4 994
Arbeid i Romania 2 049 173

Tall fra Misjonskirken Norges årsregnskap 2017.
Gjelder ikke Misjonskirken UNG.

Takk for din gave!