PMFs vintermøte 2023 planlegges fra mandag 13. til torsdag 16. mars 2013 (uke 11). Stedet er Kragerø resort.

Se nettside for arrangementet >>

Pastor- og medarbeiderforeningen (PMF) er en forening for medarbeidere ansatt lokalt og sentralt i kirkesamfunnet Misjonskirken Norge.

Medlemmene kan være ansatte sentralt i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG, ansatte ved Ansgarskolen og ansatte i menighetene i Misjonskirken Norge. Foreningens formål er å arbeide for samhørighet og forståelse imellom medlemmene i deres daglige tjeneste for å realisere Misjonskirken Norges formål.

PMF har rundt 150 medlemmer. Gjennom året arrangerer foreningen tradisjonelt to samlinger for sine medlemmer. Det første og viktigste arrangementet er vintermøtet i uke 11. Da samles om lag 70 medlemmer til årsmøte i foreningen, inspirasjonssamlinger og fellesskap. Den andre samlingen skjer på Liv & Vekst sommerfestival.

Styret i PMF består av valgte medlemmer i foreningen og er representert både i Misjonskirken Norges Hovedstyre og i Predikant- og menighetsrådet (PMR).

Søknad om medlemskap sendes styret. Medlemskap opprettholdes ved å betale kontingent. Pensjonister (tidligere ansatte) er fritatt fra kontingent.


Kontaktinformasjon: 

E-post: pmfstyret@gmail.com

Styreleder er Johnny Omdal, pastor i Justnes misjonskirke

 VINTERMØTET 2022: PMFs vintermøte og generalforsamling ble arrangert uke 11 i mars 2022 i Kragerø.


PMF sin generalforsamling ble gjennomført 16. mars 2022.

Styret i PMF fra mars 2022, består av styreleder Johnny Omdal, Hannah Træen, Thomas Aas Pedersen, Jorunn Lohne og Johannes Øverland.

Les nettartikkel fra vintermøtet 2022 i Kragerø >>