PMF-STYRET 2018: Fra venstre: Andre Tjersland (Askim), styreleder Hannah T. Bylund Severinsen (Søgne), Odd Arild Berge (Grimstad), Aleksander M. Gundersen (Hånes) og Rune Heimvoll (Lista). Ben R. Solberg (Kristiansund) var ikke til stedet da bildet ble tatt.


Pastor- og medarbeiderforeningen (PMF)

PMF vintermøte 2020

tirsdag 10. til fredag 13. mars 2020 (uke 11), Vegårtun leirsted.

Informasjon om påmelding, priser og praktisk på nettsiden:

mknu.no/pmf2020

Pastor- og Medarbeiderforeningen (PMF) er en forening for medarbeidere ansatt i Misjonskirken Norge.

Medlemmene kan være ansatte sentralt i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG, ansatte ved Ansgarskolen og ansatte i menighetene i Misjonskirken Norge. Foreningens formål er å arbeide for samhørighet og forståelse imellom medlemmene i deres daglige tjeneste for å realisere Misjonskirken Norges formål.

PMF har rundt 150 medlemmer. Gjennom året arrangerer foreningen tradisjonelt to samlinger for sine medlemmer. Det første og viktigste arrangementet er vintermøtet i uke 11. Da samles om lag 70 medlemmer til årsmøte i foreningen, inspirasjonssamlinger og fellesskap. Den andre samlingen skjer på Liv & Vekst sommerfestival.

Styret i PMF består av valgte medlemmer i foreningen og er representert både i Misjonskirken Norges Hovedstyre og i Predikant- og menighetsrådet (PMR).

Søknad om medlemskap sendes styret. Medlemskap opprettholdes ved å betale kontingent. Pensjonister (tidligere ansatte) er fritatt fra kontingent.


Kontaktinformasjon: 

E-post: pmfstyret@gmail.com

Styreleder er for tiden Hanna T. B. Severinsen.