Pastor- og medarbeiderforeningen (PMF) er en forening for medarbeidere ansatt lokalt og sentralt i kirkesamfunnet Misjonskirken Norge.

Medlemmene kan være ansatte sentralt i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG, ansatte ved Ansgarskolen og ansatte i menighetene i Misjonskirken Norge. Foreningens formål er å arbeide for samhørighet og forståelse imellom medlemmene i deres daglige tjeneste for å realisere Misjonskirken Norges formål.

PMF har rundt 150 medlemmer. Gjennom året arrangerer foreningen tradisjonelt to samlinger for sine medlemmer. Det første og viktigste arrangementet er vintermøtet i uke 11. Da samles om lag 70 medlemmer til årsmøte i foreningen, inspirasjonssamlinger og fellesskap. Den andre samlingen skjer på Liv & Vekst sommerfestival.

Styret i PMF består av valgte medlemmer i foreningen og er representert både i Misjonskirken Norges Hovedstyre og i Predikant- og menighetsrådet (PMR).

Søknad om medlemskap sendes styret. Medlemskap opprettholdes ved å betale kontingent. Pensjonister (tidligere ansatte) er fritatt fra kontingent.


Kontaktinformasjon: 

E-post: pmfstyret@gmail.com

Styreleder er Odd Arild Berge, pastor i Grimstad.

Foto av PMF vintermøte 2020.

 VINTERMØTET: PMFs vintermøte og generalforsamling ble sist gang arrangert 10.-12. mars 2020 på Vegårtun leirsted.


PMF sin generalforsamling ble gjennomført 12. mars 2020.

Styret i PMF består av styreleder Odd Arild Berge, og styremedlemmene Ben Solberg, Hannah Træen, Isak Voie, Janet S. Hansson, samt varamedlem Torunn Fidje Lian. Generalforsamlingen godkjente årsmelding og regnskaper for 2018 og 2019, samt budsjett for 2020 og 2021. Det ble foretatt en justering av lovene for PMF. Kontingenten for 2020 er kr 500. For pensjonister og studenter er kontingenten frivillig, og deres medlemskap er ikke betinget av at kontingent er betalt.