På disse sidene finner du som pastor, leder og menighetsarbeider, nyttig informasjon om administrative oppgaver og økonomi, som angår menigheten og relasjonen til Misjonskirken Norge sentralt.

For UNG-administrasjon, gå til mknu.no/ung-gruppe.

Aktuelle sider

Siste kunngjøringer

Generalforsamling 24.-26. april 2020 Lovforslag Lovforslag, med Hovedstyrets innstilling, skal ifølge § 11 sendes menighetene…

Medlems-/giverundersøkelse Misjonskirken Norge gjennomfører i disse dager telefonintervjuer med et tilfeldig utvalg av våre støttespillere….

Innberetning gaver 2019 Fra i år skal menigheter som bruker Cornerstone selv sende rapportene til Misjonskirken Norge…

Om oss

Administrasjonsavdelingen utfører tjenester for Misjonskirken Norges lokalmenigheter og samarbeidspartnere, for kirkesamfunn og trossamfunn som helhet, sørger for sentralkontorets drift og bistår Nasjonal avdeling, Internasjonal avdeling og Misjonskirken UNG i deres operative og administrative arbeid.

Aktuelt

VIKAR: Anne Hansli (t.v.) har startet som vikar for Naomi Curwen i stillingen som administrasjonskonsulent…

SLUTTET: Etter over atten års ansettelse har Grete Skjennum Østerhus nå levert fra seg nøklene…

ØKER FRADRAGET: Regjeringen øker maksimalbeløpet for skattefradrag i 2019 og endrer momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner….

Hjelp

Finner du ikke det du leter etter? Kontakt Rachel på tlf 97585454 eller e-post, rachel@mknu.no.