På disse sidene finner du som pastor, leder og menighetsarbeider, nyttig informasjon om administrative oppgaver og økonomi, som angår menigheten og relasjonen til Misjonskirken Norge sentralt.

For UNG-administrasjon, gå til mknu.no/ung-gruppe.

Aktuelle sider

Siste kunngjøringer

Godkjenning til forkynnertjeneste Etter anbefaling fra PMR har Misjonskirken Norge sitt hovedstyre vedtatt at ordningen…

Kompetansekurs for forstandere Tradisjonen tro avholder Misjonskirken Norge kurs for registrerte forstandere hvert andre år,…

Gaver og momskompensasjon Misjonskirken Norge har per 30. september mottatt gaver på 6 720 963 kroner,…

Om oss

Administrasjonsavdelingen utfører tjenester for Misjonskirken Norges lokalmenigheter og samarbeidspartnere, for kirkesamfunn og trossamfunn som helhet, sørger for sentralkontorets drift og bistår Nasjonal avdeling, Internasjonal avdeling og Misjonskirken UNG i deres operative og administrative arbeid.

Aktuelt

SLUTTET: Etter over atten års ansettelse har Grete Skjennum Østerhus nå levert fra seg nøklene…

ØKER FRADRAGET: Regjeringen øker maksimalbeløpet for skattefradrag i 2019 og endrer momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner….

SLUTTER: Morten H. Drivdal og Eva Ekelund slutter i økonomitjenesten ved hovedkontoret til Misjonskirken Norge….

Hjelp

Finner du ikke det du leter etter? Kontakt Rachel på tlf 97585454 eller e-post, rachel@mknu.no.