Menighetsadministrasjon for pastor, leder og menighetsarbeider i misjonskirkene.

Her finner du nyttig informasjon om administrative saker som angår menighetene og fellestjenestene til Misjonskirken Norge sentralt.

Oppdatert 11.09.2023

INTRANETT

Intranett for pastorer og arbeidsgivere i misjonskirkene >>

Inneholder organisasjonsdokumenter, personaldokumenter og avtaler (lønn, pensjon osv.), samt skjemaer for blant annet dåp, vigsel og medlemskap. Innlogging på intranettet passordbeskyttet. Hver menighet har fått tildelt et eget brukernavn og passord.

AKTUELLE NETTSIDER

Siste kunngjøringer

Kurs om vigsel og protokollføring Trossamfunnet Misjonskirken Norge holder kurs om vigsel og protokollføring torsdag…

Kurs om vigsel og protokollføring Torsdag 8. september 2022, kl. 9.30 – kl. 15.30.  Sted:…

Korona – Gjenåpning 27. mai På regjering sin pressekonferanse 21. mai, kom meldingen om endringer…

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen i Misjonskirken Norge utfører en rekke fellestjenester for menighetene og den sentrale virksomheten i kirkesamfunnet.

Yngve H. Brosstad er administrasjonsleder.

Tjenestene omfatter i hovedsak sju områder:

  1. Personalarbeid; pensjons- og forsikringsordninger, ansettelsesdokumenter, lønns- og arbeidsvilkår, stillingstorg
  2. Organisasjonssaker; Saksbehandling, retningslinjer, skjema for trossamfunnet, tilrettelegging for sentraler organer, rapportering og statistikk.
  3. Dataløsninger; Felles database- og kommunikasjonsverktøy for menighetsadministrasjon og kirkesamfunnet (Cornerstone), intranett for pastorer og arbeidsgivere i menighetene, datasystemer og programmer for hovedkontoret.
  4. Økonomi og forvaltning av eiendom; Budsjett og regnskapsføring, økonomiforvalting av kapital, eiendeler og arvesaker, innsamlingsarbeid og gaveoppfølging med skattefradrag, felles søknader for tilskuddsordninger for menighetene fra det offentlige (skattefrie gaver, trossamfunnsstilskudd og momskompensasjon), forvaltning av eiendommer og verdier, avvikle nedlagte menigheter med salg av lokale og eiendom.
  5. Kommunikasjon; Felles profilmanual (logo og produkter), publikasjoner i trykk og på nett (Misjonsbladet, misjonsnytt.no, nyhetsbrev), sosiale medier, film og presentasjoner, presse- og mediearbeid, informasjonsarbeid om hvem vi er og hva vi gjør.
  6. Nasjonale arrangementer; tekniske løsninger og organisering for påmelding og gjennomføring, avtaler med leverandører og tjenester, markedsføring, tilrettelegging med medarbeidere (Liv & vekst sommerfestival, Generalforsamlingen, Lederkonferansen, fagkonferanser).
  7. Kontor og arkiv; Daglig drift av hovedkontoret, Historisk arkivsenter, stabens arkivsystem.

Administrasjonsavdelingen samhandler med alle ansatte i staben for å utgjøre en enhetlig stab på tvers av avdelingsstrukturen i Misjonskirken Norge. Enkelte saker utføres av ansatte i de andre avdelingene. Misjonskirken Norge kjøper regnskaps- og økonomitjenester av Knif Regnskap AS.

Kontaktinformasjon til ansatte i administrasjonsavdelingen >>

Aktuelle nyhetssaker

GENERALFORSAMLINGEN: Velkommen til generalforsamlingen i Misjonskirken Norge, ønsker generalsekretær Siri Iversen og styreleder Dag Andersen….

NYE ANSATTE: Håkon Ø. Vikse (bildet) er ansatt i Misjonskirken Norge som ny prosjektleder for et…

NY FESTIVALSJEF: Cathrine Hortemo er ansatt og har startet som ny festivalsjef for Liv &…