Vi ønsker å starte nye misjonskirker i Norge, slik at flere mennesker får høre de livsforvandlende nyhetene om Jesus

Siste nytt fra plantearbeidet

FEM BYER: Jonas Hompland tok steget og flyttet til Trondheim. (Foto: Trond Filberg) Tok steget…

NYTT PLANTEPROSJEKT: Sandnes misjonskirke er nå et nasjonalt prosjekt for menighetsplanting i Misjonskirken Norge. Markus…

INTERNASJONALT FELLESSKAP: Ei større gruppe fra Misjonskirken Norge deltok på konferansen Joining Hands for Europe….

Å plante i Misjonskirken Norge

Å plante nye menigheter er en helt naturlig del av arbeidet med å nå nye mennesker med evangeliet. I Misjonskirken Norge ønsker vi å skape en kultur i våre misjonskirker der det å starte nye menigheter er en naturlig del av det å være menighet.

Det å bygge opp en ny misjonskirke kaller vi for menighetsplanting.

Vi bruker god tid i samtaler med mennesker og menigheter som drømmer om å plante en ny misjonskirke. Deretter setter vi sammen en gruppe bestående av en prosjektleder og et team som jobber med den nye menighetens visjon og verdier. Dette teamet skriver etter hvert en prosjektbeskrivelse og søker om å bli et nasjonalt prosjekt i Misjonskirken Norge.

I løpet av prosjektperioden får menighetsplanterne god veiledning og oppfølging, kompetanseheving og økonomisk støtte. De blir også del av et nettverk med andre menighetsplantere i Misjonskirken Norge, som møtes jevnlig for erfaringsdeling. Planteprosjektet står som regel i relasjon til en etablert misjonskirke, en modermenighet, som tar et særskilt ansvar for prosjektet. Andre misjonskirker går inn som støttemenigheter og bidrar økonomisk i prosjektperioden.  Målet er at det ved endt prosjektperiode etableres en ny, selvstendig misjonskirke.

Torben M. Joswig forteller om menighetsplanting.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil vite mer om menighetsplanting, ta kontakt med Anne Hansli på telefon 913 12 754 eller e-post anne.hansli@mknu.no.

Er du ikke en del av Misjonskirken Norge? Misjonskirken Norge følger også opp planteprosjekter tilknyttet andre kirkesamfunn. De støttes da ikke økonomisk gjennom Misjonskirken Norge, men inkluderes i vårt plantenettverkt på lik linje med våre nasjonale prosjekter.

Våre planteprosjekter

Fornebu >>

Fornebu misjonskirke ligger i Bærum.

Sandnes >>

Sandnes misjonskirke ligger i Rogaland.

Støtt plantearbeidet

Vi ønsker å starte flere, nye misjonskirker i Norge, slik at flere mennesker får høre de livsforvandlende nyhetene om Jesus. Du kan være med å gjøre dette til virkelighet ved å støtte denne satsingen. Gi en enkelt gave eller bli fast giver til dette formålet. Gaver gir rett til skattefradrag. Gaven kan gis tryggt på vår giverside direkte til dette formålet. Du kan benytte Vipps eller bankkort. Fastgivere kan registrere seg med autogiro.

Her er lenke til giversiden eller skann QR koden >>