Vi ønsker å etablere nye, kristne fellesskap i fem byer i Norge.

Prosjektet «Fem byer»

Misjonskirken Norge har «Tro Sende Plante» som fokus i strategien for tiden fram til 2030. Som en del av vår felles strategi om å plante flere menigheter i Norge, ønsker prosjektet «Fem byer» å pionere fram kristne fellesskap i byer der det i dag er liten kristen virksomhet.

Vi har sett at vi har en utfordring i å etablere oss på nye områder av landet vårt. Håpet er at «Fem byer» kan bidra til at vi etablerer flere misjonskirker i deler av landet der det er behov for nye, kristne fellesskap.

I «Fem byer» ønsker vi å sende folk til aktuelle byer og steder der dette er aktuelt. Der vil utsendingene bygge fellesskap, som deretter kan lede til oppstart av kristne grupper og menigheter. Hvor dette er, har vi ikke bestemt. Men vi ser for oss noen områder og steder som kan være aktuelle. Vi tror dessuten at Guds ledelse og personers kall er en viktig del av hvilke steder som blir valgt.

Prosjektet «Fem byer» handler om at Misjonskirken Norge ønsker å etablere misjonskirker i områder av landet vårt der det er lite kristen virksomhet.

Kontaktperson

Vil du vite mer om prosjektet «Fem byer», ta kontakt med Markus Kvavik på telefon 988 23 855 eller e-post markus@mknu.no.

Aktuelt nytt

FEM BYER: – Vi ønsker å sende folk til byer der de kan kople seg…

MENIGHETSPLANTING: – Vi må stå sammen om å starte flere kristne fellesskap, sier Anne Hansli…

MISJONSKIRKE: – I dag er menigheten en viktig pilar i mitt liv. Det er et…