Menighetsskolen – en prosess

Er menigheten usikker på veien videre og/eller hvordan dere skal komme dit dere ønsker? Kjenner dere på et behov for revitalisering? Utfordres dere på å bli mer utadvendte og relevante for lokalsamfunnet? Ønsker dere å få hjelp til å identifisere styrker og utfordringer?

Misjonskirken Norges menighetsskole er for misjonskirker med ulike typer utfordringer og ønsker. Felles for deltakermenighetene er at de ønsker å ta et steg videre! De ser at det å bygge menighet er en prosess som må jobbes med og prioriteres. Menighetsskolen er ikke et program. Den kan heller sammenlignes med en reise, hvor det ikke finnes raske løsninger eller snarveier til målet. 

Hvordan foregår det?

Skolen har tre moduler, som arrangeres over tre helger i løpet av to år. Som regel går flere menigheter i samme region gjennom skoleløpet sammen, mens noen ganger er det naturlig at en menighet er alene i prosessen. I tillegg til lederskapet, inviteres hele menigheten til å delta på Menighetsskolen.

Etter endt ”skoleløp” ønsker Misjonskirken Norge å følge opp menighetene på jevnlig basis. Dette gjøres av menighetsrådgiverne eller andre ressurspersoner tilknyttet Menighetsskolen. Noen steder vil det være nyttig å gjennomføre en menighetsundersøkelse med jevne mellomrom, for å følge med på utviklingen i menigheten.

Forsidebilde Modul 1 - Fakta

FAKTA – Hjelper menigheten til å få et realistisk bilde av sin egen virkelighet.

 Forsidebilde Modul2 - ForandringFORANDRING – Forbereder menigheten på forandring.

Forside Modul 3 - FruktFRUKT – Leder menigheten til å planlegge med mål om å bære frukt.

VEKSTTEAM: I starten av skolen, etter modul 1,  setter menigheten sammen et «vekstteam», som skal sørge for at menigheten jobber med ulike oppgaver mellom modulene.

MENIGHETSUNDERSØKELSEN: Mellom modul 2 og tre gjennomføres en dyptgående undersøkelse som tar pulsen på menigheten.

Kontakt

Når og hvor starter neste skole? Er dette noe som passer for vår menighet?

Ta kontakt med menighetsrådgiver Kjell Birkeland for en prat: kjell@mknu.no