.

Menighetsskolen … en prosess for utvikling

Menighetsskolen er  et utviklingsverktøy for menighetene til å ta nye steg – for revitalisering og identifisere styrker og utfordringer.

Menighetsskolen kan sammenlignes med en reise, der det ikke handler om å finne raske løsninger eller snarveier til målet. Nærmere 30 misjonskirker har gjennomført Menighetsskolen, som er utarbeidet av Misjonskirken Norge.

Hvordan foregår dette

Menighetsskolen foregår over en lengre periode, vanligvis to år. I løpet av perioden gjennomføres tre moduler med undervisning og arbeidsgrupper. Både ansatte, lederskap og medlemmer i menigheten deltar sammen. I tillegg gjennomføres en menighetsundersøkelse tilpasset og utviklet for menighetene i Misjonskirken Norge. Underveis arbeider menigheten i forskjellige grupper. Blant annet er det et vekstteam som har ansvar for å følge opp oppgaver. Hele Menighetsskolen betegnes som en reise, der eierskap og prosessen underveis er viktige delmål.

I starten ble Menighetsskolen gjennomført med flere menigheter samlet til undervisningen. Nå er det kun menighetene enkeltvis. Dette ble endret fordi menighetene får mest utbytte når menigheten er alene til undervisningen og samtalene i en modul. Det skaper en større delaktighet. Mye av tiden i en modul brukes til gruppearbeid, og alle i menigheten kan delta. Menighetsrådgiver Kjell Birkeland er hovedansvarlig for Menighetskolen. Han har den senere tiden fått med seg et team av undervisere til modulene.

De tre modulene har overskriftene: Fakta, Forandring, Forny drømmen.

Forny drømmen

Siden gjennomføringen av de første menighetsskolene, er det stadig gjort oppdateringer i opplegget. Modul tre fikk i 2020 nyere innholdet under overskriften «Forny drømmen». Den gir starten på et strategisk arbeid hvor hele menigheten deltar. Det er dessuten utarbeidet en veileder for strategiteamet i menigheten. Den vil hjelpe dem til å lede menigheten gjennom prosessen mot en handlingsplan. Her skal menigheten konsentrere seg om hva menigheten er gode på, hvordan utvikle det gode videre og fornye drømmen om hva menigheten kan være og gjøre i sitt lokalmiljø.

Menighetsskole teamet

Pastorer som er med å underviser på Menighetsskolen, f.v.: Tore Mersland, Maria Morfjord, Asle Mathisen, Thomas Aas Pedersen og Kjell Birkeland.

Aktuelt for din menighet?

Er menigheten usikker på veien videre og hvordan dere skal komme dit dere ønsker? Kjenner dere på et behov for revitalisering? Utfordres dere på å bli mer utadvendte og relevante for lokalsamfunnet? Ønsker dere å få hjelp til å identifisere styrker og utfordringer?

Menighetsskolen er for misjonskirker med forskjellige typer utfordringer og ønsker. Felles for deltakermenighetene er at de ønsker å ta et steg videre! De ser at det å bygge menighet er en prosess som må jobbes med og prioriteres.

Kontakt

Hvordan kan vi ha Menighetsskolen i vår menighet?

Ta kontakt med menighetsrådgiver Kjell Birkeland for å høre mer om Menighetsskolens innhold, og hvilke muligheter det fins.

E-post: kjell@mknu.no