PROSJEKTNR: 3600

«Der kjærligheten gløtter inn gjennom vinduet,
går ulykken ut gjennom døren»

-Polsk ordtak

Misjonskirkene i Polen er små, men preges av en stor kjærlighet for lokalsamfunnet. Samtidig løfter de blikket over grensa til Ukraina for å hjelpe og oppmuntre mennesker i en vanskelig situasjon der.

Vår søsterkirke i Polen er et fellesskap med rundt 2000 medlemmer fordelt utover landet. Vår hovedkontakt er med misjonskirken i Lublin. Lublin er en viktig universitetsby som ligger sørøst for hovedstaden Warszawa. Polen er et sterk katolsk preget land, og den nære historien er påvirket av de to verdenskrigene og perioden med kommunistisk ledelse fram til begynnelsen av 1990-tallet. Her støtter vi engasjementet som allerede finnes, og bidrar til evangelisering, leirvirksomhet, misjonsturer til Ukraina og ledertrening.

Utadrettet arbeid
I Lublin støtter vi menigheten som ledes av pastor Jacek Duda. De har et aktivt arbeid i regionen med gateevangelisering, husbesøk og husmøter, salg av kristne bøker og kontaktskapende virksomhet via internett. En gruppe fra menigheten besøker innsatte i tre fengsler. Menigheten ønsker å være et relevant og godt fellesskap for nye mennesker i byen. Derfor har de engelske gudstjenester på lørdager.