Vårt arbeid i Polen

Misjonskirken Norge startet et samarbeid med Polen i 2012 og støtter menighetsbyggende arbeid med særlig fokus på evangelisering og menighetsplanting. Vår søsterkirke er den Kristne, evangeliske kirken i Polen, som har rundt 2000 medlemmer og 32 misjonskirker.

Hovedkontakten vår er med misjonskirken i Lublin. Lublin er en universitetsby som ligger sørøst for hovedstaden Warszawa. Misjonskirken der er et lite fellesskap som preges av en stor kjærlighet for lokalsamfunnet. De driver mye utadrettet arbeid i form av gateevangelisering, husbesøk, fengselsbesøk og korvirksomhet. Samtidig løfter de blikket over grensa til Ukraina og oppmuntrer mennesker i en vanskelig situasjon der. I Polen støtter vi misjonsturene til Ukraina og familieleirstedet Kunow, i tillegg til en ny satsing på menighetsplanting.

I 25 år har Jacek Duda vært pastor i Lublin misjonskirke og har startet opp bibelgrupper i stadig flere nabobyer. I 2021 gikk han av som pastor for å frigjøre tid til evangelisering og menighetsplanting. Nå jobber han videre med noen av bibelgruppene som allerede er startet, med mål om å plante minst en ny misjonskirke. Misjonskirken Norge er fast støttepartner for denne satsingen de kommende årene.

Nytt fra Polen

INNSAMLINGEN TIL POLEN: Pengene som ble gitt av enkeltpersoner og misjonskirker i Norge har kommet…

SØSTERKIRKEN I POLEN: Årets julekampanje går til vår polske søsterkirke og arbeidet de gjør for…

JULEKAMPANJEN: Pastor Sylwester og kona Ewa (t.v), sammen med ukrainske flyktninger foran menigheten i den…