Vårt arbeid i Polen

Misjonskirken Norge startet et samarbeid med Polen i 2012 og støtter menighetsbyggende arbeid med særlig fokus på evangelisering og menighetsplanting. Vår søsterkirke er den Kristne, evangeliske kirken i Polen, som har rundt 2000 medlemmer og 40 menigheter.

Kirkesamfunnet driver mye utadrettet arbeid i form av gateevangelisering, husbesøk, fengselsbesøk, korvirksomhet og misjonsturer til nabolandet Ukraina. En av våre hovedkontakter er menighetsrådgiver og menighetsplanter Jacek Duda. I 2021 gikk han av som pastor i Lublin misjonskirke for å frigjøre tid til evangelisering og menighetsplanting. Han følger opp menigheter og bibelgrupper øst i Polen, med mål om å plante nye menigheter. Vi har valgt å støtte denne satsingen fast, tilsvarende lønn for en menighetsplanter, som sendes via hovedkontoret i Warsawa. Utover dette støtter vi og misjonsturene til Ukraina.

Ukraina – Fra hjelp til håp

Vår søsterkirke i Polen har flere menigheter tett på grensa til Ukraina i øst. Helt siden krigen brøt ut for fult i februar 2022 har vår søsterkirke gjort en enorm innsats for å ivareta mennesker på flukt og sende forsyninger inn til menigheter i Ukraina. I løpet av krigens første måneder ble økonomisk og praktisk støtte raskt mobilisert. Flere hjelpesendinger ble sendt inn i Ukraina og flere tusen mennesker på flukt fra krig fikk mat, vann, omsorg, tilbud om trygg overnatting og hjelp til å komme seg videre.

Det er ikke mange nye ukrainere som krysser grensen for tiden, så menighetene i Polen jobber mest med å inkludere og stille opp for de som har bosatt seg i Polen. Omtrent alle menighetene til vår polske søsterkirke er involvert i arbeid for ukrainske flyktninger. Det kan være å hjelpe med transport, papirarbeid, språkopplæring, aktivitetstilbud for barn og unge, sosiale aktiviteter for familier, jobbsøking eller husleie. Medarbeidere reiser og med jevne mellomrom over grensa og inn i Ukraina. De holder kontakt med flere menigheter, bygger relasjoner og tar med hjelpesendinger med det det er behov for.

Kirken har opprettet et eget fond de kaller «Fra hjelp til håp» for å koordinere denne innsatsen. Misjonskirken Norge har støttet arbeidet først via en nødhjelpsaksjon og deretter gikk Julekampanjen 2022 til dette arbeidet. Sentralt ansatte og lokale medarbeidere fra norske misjonskirker har og reist ned og bidratt praktisk.

Nytt fra Polen

REKORDMANGE PÅ FLUKT: Ved inngangen til 2023 var 108 millioner mennesker drevet på flukt fra…

INNSAMLINGEN TIL POLEN: Pengene som ble gitt av enkeltpersoner og misjonskirker i Norge har kommet…

SØSTERKIRKEN I POLEN: Årets julekampanje går til vår polske søsterkirke og arbeidet de gjør for…