SØSTERKIRKEN I POLEN: Årets julekampanje går til vår polske søsterkirke og arbeidet de gjør for ukrainske flyktninger. F.v: generalsekretær Leon Dziadkowiec, pastor i Warszawa Slawomir Foks og Bård Normann Andersen fra Misjonskirken Kråkstad, foran hovedkontoret og menigheten i hovedstaden. Foto: Gary Brun.


Fra hjelp til håp

Årets julekampanje går til det viktige arbeidet vår polske søsterkirke gjør for ukrainske flyktninger. Over halvparten av menighetene er aktivt involvert i arbeidet og strekker seg langt for å stille opp for mennesker rammet av krigens grusomheter.

Misjonskirken Norge startet et samarbeid med vår polske søsterkirke i 2012 og vi støtter menighetsbyggende arbeid, med særlig fokus på evangelisering og menighetsplanting. Vår søsterkirke er den Kristne, evangeliske kirken i Polen, som har rundt 2000 medlemmer og 32 misjonskirker.

Mobiliserte raskt

Det kommer hundrevis av kvinner og barn over grensa til Polen. Det er behov for transport, mat, klær og hygieneartikler. Hver time kommer det e-post med spørsmål om hjelp. Alle våre menigheter er involvert, kan dere hjelpe oss å møte behovene?

Slik lød e-posten fra Cezary Komisarz søndag 27. februar, tre dager etter krigens utbrudd. Cezary jobber i sentralstaben til vår polske søsterkirke og har ansvaret for det som har utviklet seg til et omfattende hjelpearbeid for Ukraina.

Innsatsen de siste ni månedene har bestått i nødhjelp til mennesker på flukt, men og et langsiktig arbeid for fremtid og håp for ukrainere som har bosatt seg i Polen.

-Siden krigen brøt ut i februar har millioner av flyktninger kommet til Polen, mange på gjennomreise, men rundt tre millioner har bosatt seg i Polen, forteller generalsekretæren i vår polske søsterkirke, Leon Dziadkowiec.

Millioner av ukrainske flyktninger har kommet til Polen. Mange er på gjennomreise, men over tre millioner har også bosatt seg i Polen. Her fra en av togstasjonene før reisen går videre. Foto: privat

Det har vært et stort behov for trygg transport til og fra grenseoverganger. Her er pastor Sylwester fra Zamosc med sine to barn, foran en av minibussene vår polske søsterkirke har brukt for å bidra i flyktningkrisen. Foto: privat.

Ukraina fond

Vår polske søsterkirke har opprettet et eget fond de kaller «Fra hjelp til håp». Langt over halvparten av menighetene er involvert i arbeidet og søker fondet om økonomisk støtte for ulike tiltak.

Menighetene i øst, nære grensa til Ukraina, fungerer hovedsakelig som mottak for flyktninger som trenger noen dagers hvile før reisen går videre. Lenger vest i Polen er flere menigheter involvert i å ta imot ukrainske flyktninger som bosetter seg i Polen, og møte behovene som oppstår når familier skal starte et nytt liv på et fremmed sted.

Årets julekampanje går helt konkret til å støtte:

 • Innkjøp av julegaver til ukrainske familier.
 • Skolestøtte (transport, bøker, klær og sko) til ukrainske barn.
 • Innkjøp av vinterklær og sko til familier som trenger det.
 • Å betale husleie for ukrainske familier mens de venter på å få seg jobb.
 • Integreringsarbeid som språkopplæring.
 • Strøm og oppvarming for menigheter som huser flyktninger i bygget.
 • Innkjøp av mat, hygieneartikler og annet utstyr som trengs i menigheter som fungerer som mottak.
 • Transportkostnader for kjøring til og fra grenseoverganger, og for transport til ulike offentlige kontorer for registrering, skoler og sykehus.
 • Å dekke utgifter for medisinsk behandling og helsehjelp.
 • Aktivitetstilbud for barn og unge.
 • Nødhjelpssendinger som pakkes og sendes inn i Ukraina.

Jacek Duda er menighetsrådgiver med ansvar for menigheter, bibelgrupper og menighetsplanting øst i Polen. Her sammen med sin eldste datter Gosia og kone Iza. Foto: Gary Brun

Husk på Ukraina i bønn

– Vi må være utholdende i forbønn for Ukraina! I Bibelen leser vi om Moses og Aron. De gikk gjentagende ganger til farao i Egypt for å be om at Israels folk skulle få forlate fangenskapet. På samme måte må heller ikke vi gi opp. La oss fortsette vår støtte og våre bønner for folket i Ukraina, oppfordrer menighetsrådgiver i vår polske søsterkirke, Jacek Duda.

Jacek har et brennende engasjement for Ukraina og har vært på titalls misjonsturer dit de siste 16 årene. Også etter krigen brøt ut har han og flere polske pastorer kjørt over grensa med hjelpesendinger til mennesker i nød. Hver morgen ber han om fred i nabolandet og har mobilisert en stor gruppe som står sammen i bønn for mennesker rammet av krigen.

Av Naomi Curwen

Vi vil stå sammen med våre venner i Øst-Europa i en svært krevende tid.
Bli med og gi trygghet, støtte, omsorg og håp til mennesker på flukt fra krig.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X