«Tro Sende Plante» og misjonskirkene

Hvordan kan en lokal misjonskirke kople seg på strategien «Tro Sende Plante»?

Her er noen innspill på hva en misjonskirke kan gjøre.

 • Skap engasjement for bønn. Bruk bønneark og bønnekort for «Tro Sende Plante» – nettsiden «Vi ber» >>
 • Arbeide med egne handlingsplaner og se hvordan menigheten kan kople seg til var felles strategiplan. Les mer om dette lenger ned.
 • Ta opp de aktuelle emne temaene i gudstjenester og samlinger. Forkynn tydelig om å dele tro, om å starte nye kristne fellesskap, om å kalle til tjeneste! Se eksempler fra andre misjonskirker.
 • Engasjer dere i sentrale satsinger, så som menighetsplanting, prosjektet «Fem byer», og støtte til våre utsendte misjonærer.
 • Synliggjør de strategiske målene i kirkelokaler eller i aktuelle samlinger. Lag plakater med målene, vis filmene og del ut bønnekort.

Lokalt engasjement

Strategien «Tro Sende Plante» for en lokal menighet 

Det er stor forskjell på misjonskirkene, både med ressurser og lokale muligheter. Her er tre alternativer til hvordan din menighet kan kople seg på vår felles strategi.

Alternativ 1 Velg ut kun to mål fra den nasjonale strategien som din misjonskirke vil være med å virkeliggjøre. Finn ut mer om hva som skjer med akkurat disse to målene, og kontakt staben i Misjonskirken Norge sentralt for å få innspill på hvordan dere kan bidra.

Alternativ 2 Inviter personer som jobber aktivt med noe av strategien. Det kan være ansatte i Misjonskirken Norge, så som Siri, Torben, Anne, Markus og Jon-Arne. Eller personer og pastorer fra andre menigheter som er engasjert allerede. Det kan være detagelse i gudstjenester og til egne temasamlinger. Dette skaper engasjement og kan være starten på noe nytt i din menighet!

Alternativ 3 Lag en egen handlingsplan med mål og tiltak ut fra den nasjonale strategien. For menigheter som har gjennomført modulene i Menighetsskolen, kan man ta den nye modulen på nytt: «Forny drømmen» i Menighetsskolen. I en prosess jobber menigheten med å virkeliggjøre egne drømmer og visjoner. Misjonskirken Bryne og Gjerpen misjonskirke er eksempler på menigheter som har gjort dette. Brynes handlingsplan er tilgjengelig i ressursarkivet og kan benyttes som eksempel eller mal. Kontakt menighetsrådgiver Kjell Birkeland for mer informasjon om Menighetsskolens modul – og se videoen med pastor Thomas >>

Hvordan kan det gjøres?

Her er eksempler på hvordan noen misjonskirker har fulgt opp strategien i sin menighet.

I intervjuene med pastorene Torbjørg Oline Nyli i Ytre Randesund misjonskirke, Thomas Aas Pedersen i Misjonskirken Bryne og Odd Arild Berge i Grimstad misjonskirke, forteller de om hvordan de på forskjellige måter har engasjert seg.

– Vi er så takknemlige for å stå i en større sammenheng som har en retning og et fokus som kan styrke oss på det lokale plan. Alle vil søke Gud for retning for sin menighet i sin bydel, men å rammes inn av en nasjonal strategi hjelper oss å løfte blikket fra vårt lokale arbeid, sier pastor Torbjørg Oline Nyli i Ytre Randesund misjonskirke.

Les hele nettartikkelen «Fra felles vedtak til lokale tiltak» – her >>

En måned med temagudstjenester

Både Grimstad misjonskirke og Bjølsen misjonskirke satte tro, sende, plante som hovedtemaer gjennom en hel måned med forkynnelse.

RESSURSER

Hvor finner vi presentasjoner, grafikk og ressurser for «Tro Sende Plante»?

I ressursarkivet er det en egen mappe som inneholder mye misjonskirkene selv kan benytte og tilpasse til egne publikasjoner, nettsider og presentasjoner. Alt innholdet kan lastes ned. Nye ressurser legges inn når dette er klart.

Se mappen med navnet «0 STRATEGI TRO SENDE PLANTE» >>

Dette er noen av ressursene du finner:

 • Logoen for «Tro Sende Plante» i forskjellige formater, samt profilmanual med fargekoder.
 • Foto, grafikk og dokumenter som kan brukes fritt.
 • Filmer som er publisert og som kan lastes ned. Flere filmer er under produksjon.
 • Bønnekortet og bønneemnene for presentasjon og trykk.
 • PowerPoint for presentasjoner, blant annet målene i strategien.
 • Strategidokumentet som er vedtatt av Generalforsamlingen.
 • Handlingsplaner som er utarbeidet.
 • Et opplegg for smågrupper fra Misjonskirken Bryne.

Filmer om «Tro Sende Plante»

Det er en egen ressursside i Vimeo der alle aktuelle filmer med Tro sende Plante Samlet. Der kan du se filmen direkte eller laste ned for å bruke det i gudstjenester eller publisere på misjonskirkenes egne nettside eller på Facebook.

Filmer i samlet område på Vimeo >>

Støtt «Tro Sende Plante»

Hvordan kan din menighet støtte «Tro Sende Plante»?

1 Sett av en kollekt i en gudstjeneste. I ressursmappe fins presentasjon og kollektinfo, og kampanjefilm dere kan vise.

2 Når det er innsamlingskampanjer for «Tro Sende Plante», kan menigheten dele innlegg på Facebook på menighetens Facebook-side. Skriv gjerne en oppfordring om å støtte innsamlingen.

3 Legg ut banner, foto, filmer og bilder på egen nettside, i nyhetsbrev og i sosiale medier. Lag gjerne egne varianter som passer din menighet.

Menighetsgaver


Innsamling, kollekter og bevilgninger fra misjonskirkene kan overføres til

konto nummer 3000 15 10300. Merk gaven med «Tro Sende Plante».