«Tro Sende Plante» og misjonskirkene

Vinterkampanjen 2023

Vi vil tro, sende, plante!

Hvordan kan din menighet engasjere seg i innsamlingen for «Tro Sende Plante»?

1 Sett av en kollekt i en gudstjeneste i løpet av mars og april. I ressursmappe fins presentasjon og kollektinfo, og kampanjefilmen kan vises.

2 Del innlegg på Facebook fra Misjonskirken Norge på menighetens Facebook-side. Skriv gjerne en oppfordring om å støtte innsamlingen.

3 Legg ut banner, foto, filmer og bilder som er laget, på egen nettside, i nyhetsbrev og i sosiale medier.

Menighetsgaver


Innsamling, kollekter og

bevilgninger fra misjonskirkene

kan overføres til

konto nummer 3000 15 10300.

Merk gaven med «Tro Sende Plante».

RESSURSER

Hvor finner vi presentasjoner, grafikk og ressurser for «Tro Sende Plante»?

I ressursarkivet er det en egen mappe som inneholder mye misjonskirkene selv kan benytte og tilpasse til egne publikasjoner, nettsider og presentasjoner. Alt innholdet kan lastes ned. Nye ressurser legges inn når dette er klart.

Se mappen med navnet «0 STRATEGI TRO SENDE PLANTE» >>

Dette er noen av ressursene du finner:

 • Logoen for «Tro Sende Plante» i forskjellige formater, samt profilmanual med fargekoder.
 • Foto, grafikk og dokumenter som kan brukes fritt.
 • Filmer som er publisert og som kan lastes ned. Flere filmer er under produksjon.
 • Bønnekortet og bønneemnene for presentasjon og trykk.
 • PowerPoint for presentasjoner, blant annet målene i strategien.
 • Strategidokumentet som er vedtatt av Generalforsamlingen.
 • Handlingsplaner som er utarbeidet.

Filmer om «Tro Sende Plante»

Egen ressursside i Vimeo der filmene kan sees direkte og lastes ned – og legges inn på misjonskirkenes egne nettside eller på Facebook.

Filmer i samlet område på Vimeo >>

Strategien Tro Sende plante på 4 minutter – film >>

Lokale handlingsplaner

Hvordan kan en misjonskirke kople seg på vår felles strategi «Tro Sende Plante»? 

Her er noen innspill på hva en misjonskirke kan gjøre.

 • Skap engasjement for bønn. Bruk bønneark og bønnekort for «Tro Sende Plante» – nettsiden «Vi ber» >>
 • Arbeide med egne handlingsplaner og se hvordan menigheten kan kople seg til var felles strategiplan. Gjør dette som en del av egen prosess. Vurdere å ta modulen «Forny drømmen» i Menighetsskolen, modulen som jobber med virkeliggjøring av drømmer for menigheten. Hvilke mål kan vår lokale misjonskirke være med på?
 • Ta opp de aktuelle emne temaene i gudstjenester og samlinger. Forkynn tydelig om å dele tro, om å starte nye kristne fellesskap, om å kalle til tjeneste!
 • Engasjer dere i sentrale satsinger, så som menighetsplanting, prosjektet «Fem byer», støtte til våre utsendte misjonærer.
 • Synliggjør de strategiske målene i kirkelokaler eller i aktuelle samlinger. Lag plakater med målene, sett fram rollup og del ut bønnekort for strategien.

Nettartikkel med Torbjørg Oline og Thomas – klikk på foto >>

Fra vedtak på Generalforsamlingen til tiltak i en lokal misjonskirke.

Les intervjuer med pastorene Torbjørg Oline Nyli i Ytre Randesund misjonskirke, Thomas Aas Pedersen i Misjonskirken Bryne og Odd Arild Berge i Grimstad misjonskirke. De har allerede engasjert seg. Les mer om hvordan i nettartikkelen.

Les nettartikkelen her >>