Søndagsskole, barnekor, tweens, konfirmasjon, studentarbeid…

UNG-gruppene utgjør en viktig og dynamisk del i våre misjonskirker
og omfatter livet fra første leveår til ungdommene tar steget inn i voksenlivet.
→ Les mer om oss

Siste nytt fra UNG

UNG-LEDERE: Markus Kvavik (bildet) som nå er pastor i Frimisjonen i Tromsø, underviste på Drive…

BIBELSKOLENE: Thomas Vårlid er ansatt i deltidsstilling i Informasjonskontoret for bibelskolene i Norge (IFB). (Foto:…

Vokse oss yngre? Hvordan kan menighetene vokse seg yngre? Det er lite som er så…

Besøk til menigheten?

Viggo Klausen er en dyktig og kreativ formidler, som er ansatt som omreisende barne- og familieforkynner i UNG.

→  Les mer om hva Viggo kan bidra med i din menighet eller UNG-gruppe her.

Linda A. Johannessen brenner for trosopplæring i menighet og i familie, og er ansatt som Levende tro -konsulent.

→ Les mer om Levende tro og ta kontakt med Linda for å snakke om trosopplæring i din menighet eller UNG-gruppe.

Vil du være med å gi til UNGs arbeid?

En gave til UNG betyr mye for at vi kan fortsette å utvikle arbeidet og følge de lokale misjonskirkene og UNG-gruppene. UNG har blant annet en særlig satsing på lederutvikling, arrangerer en rekke leirer og samlinger for ulike aldersgrupper, samt utvikler en rekke ressurser til bruk lokalt.