Misjonskirken UNG er en barne- og ungdomsorganisasjon tilknyttet kirkesamfunnet Misjonskirken Norge.

UNG-arbeidet i menighetene strekker seg helt fra første leveår til man tar steget inn i voksenlivet. Speiderarbeid, barnekor, søndagsskole, ungdomsklubber, konfirmanter… Om lag 180 lokale UNG-grupper er en viktig og dynamisk del av menighetene. I tillegg samles hvert år over 1 600 barn og unge på arrangementer og leirer i regi av Misjonskirken UNG.

Viktig informasjon! Medlemsportalen er fortsatt åpen, men kun til lesing. Registrering av medlemmer skjer nå gjennom nytt databasesystem. Alle UNG-grupper har fått tilsendt e-post med informasjon om dette.

Ved spørsmål om dette, kontakt Arild Eikhom:
Telefon: 404 05 486
E-post: arild@mknu.no