PÅSKEN: Se og les bibeltekstene om påskehøytiden med Viggo Klausen.


Påskehøytiden gir tro og håp

Tettpakket av hendelser og oppfylte profetier. Påskehøytiden med bibeltekstene om Jesu siste måltid, korsfestelse, død og oppstandelse er kjernen i kristen tro.

Av Trond Filberg, redaktør misjonsnytt.no

Det forunderlige når du leser gjennom påskens bibeltekster enda en gang, er at du kan oppdage nye sider i alt som skjedde med Jesus, påminnelser om hva Han har gjort for alle mennesker som tar imot frelsens gode budskap og ordene som styrker din kristne tro.

Kanskje besøker du en gudstjeneste eller er samlet til et møte i dag – eller er sammen med noen rundt deg, for å dele nattverd, slik Jesus selv gjorde det og Paulus minnet oss om? Og gjør du det alene, er det også en felles handling sammen med alt Guds folk. Det store og forunderlige er at når brødet og vinen deles ut, er det Jesus som er sentrum. Han gir, vi tar imot. Dette måltidet understreker at vi ikke lever troslivet alene, men er ett med Ham og Hans menighet.

Skjærtorsdag med Viggo – film og samtale >>

«Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. (Matteus 26, 26-28). For så ofte som vi deler nattverden forkynner vi at Jesu død på korset er en virkelighet! (1. Korinterbrev 11, 23-26)

Oppstandelsen er vårt håp!

Uten Jesu oppstandelse er hele den kristne troen verdiløs og uten mening, skriver Paulus i 1. Korinterbrevet kapittel 15.  Paulus ordlegger seg slik i dette brevet:

«For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv.»

Og videre: «Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.»

Men Jesus stod opp fra de døde! Han er vårt håp for i dag og for evigheten!

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X