Relevant? I Japan er innpakning en kunstform. Særlig viktig er det hvordan man pakker inn gaver. Dypest sett handler dette om respekt for mottaker. Som kirke har vi fått i oppdrag å gi videre den gaven vi selv har fått, evangeliet om Jesus. Gavens innhold er det viktigste, men innpakningen skaper forventninger. Innpakning speiler gjerne gavens…

Hvorfor løfte blikket? Blogg av Torben M. Joswig, leder Nasjonal avdeling Fokuset på tema «løft blikket» er et resultat av arbeidet med bibeltekster i Nasjonalt råd det siste året. Rådet har brukt mye tid til å fordype seg i Apostlenes gjerninger, og da særlig Paulus andre misjonsreise. Vi har latt oss inspirere og utfordre, og…

Null hull! Colgate hadde for en del år siden en null hull kampanje. Kanskje burde vi også hatt en slik kampanje i Misjonskirken Norge? Landsstyret til Misjonskirken UNG har gjennomført en ringerunde til en del av menighetene våre. Grunnen var et ønske om å kjenne behovene i den lokale misjonskirke bedre. Noen ting har blitt…

Etter året 2010 er det etablert tre helt nye, selvstendige menigheter gjennom satsingen. Nummer fire og fem blir trolig registrert i år. I tillegg er Grorud nylig godkjent som som nasjonalt planteprosjekt. Misjonskirken Norge ser at satsingen på å plante nye menigheter gir resultater. Vekst 2020 som er vår felles satsing for vekst i vårt fellesskap, har…

Stiller til gjenvalg I slutten av februar ble det sendt ut e-postbrev til menighetene i Misjonskirken Norge om hva som skjer med valg av generalsekretær. Øyvind Haraldseid som ble valgt som generalsekretær i 2012, vil i 2018 ha gjennomført sin åremålsperiode på seks år. I november 2016 fattet Hovedstyret et enstemmig vedtak der man ønsket…

– Vi ønsker å fylle de nye hjemmesidene med spennende innhold koplet til sosiale medier, og samtidig være et viktig verktøy for menighetene våre, sier Trond Filberg (bildet) som er kommunikasjonsleder i Misjonskirken Norge. Enkelhet i design og brukervennlig for alle plattformer har vært i fokus når nye hjemmesider skulle utvikles. Nå kan du lese…

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X