Null hull!

Colgate hadde for en del år siden en null hull kampanje. Kanskje burde vi også hatt en slik kampanje i Misjonskirken Norge?

Landsstyret til Misjonskirken UNG har gjennomført en ringerunde til en del av menighetene våre. Grunnen var et ønske om å kjenne behovene i den lokale misjonskirke bedre.

Noen ting har blitt tydelig. De to første skal jeg ikke bruke spalteplass på nå. Det er et stort behov for nettverk for ledere og ressursbank/-deling. Det er det gode bevegelser på.

Den tredje viktige lærdommen fra ringerunden er at det er betydelige hull i tilbudene til barn og unge i landets misjonskirker. Colgate hadde for en del år siden en null hull kampanje. Kanskje burde vi også hatt en slik kampanje i Misjonskirken Norge? Jeg kjenner denne utfordringen røsker i hjerterota. Der det er betydelige hull i menighetens disippelgjøring av barn og unge, så er det ikke bare døende for en spirende tro hos den unge, men også i lengden døende for menigheten. Om den lokale misjonskirke ikke evner å gjøre disipler av den oppvoksende generasjonen, så eldes menigheten et år av gangen. Det er veien til en sikker menighetsdød.

Jeg vil oppmuntre menighetens ledere til å diskutere følgende:

  • Har vi hull i disippelgjøringen av barn og unge, der unge mennesker faller ut?
  • Er våre tilbud reelt disippelgjørende eller er det mer eller mindre kun aktivitet?
  • Bruker vi nok ressurser på å sørge for en solid disippelgjøring av barn og unge?
  • Får hjemmene den nødvendige utrustningen til å ta sin del av oppdraget i disippelgjøringen av barn og unge?
  • Ser vi menigheter i vårt land som har hull i tilbudet som vi kan være med å inspirere og utruste til å tette hullene? Kan vi finne en vennskapsmenighet som trenger vår hjelp?
  • Har lederskap og pastor en nød at barn og unge skal bli solide Jesusetterfølgere? Eller er det outsourcet til barne- og ungdomsarbeider?

Jeg tror at motoren i mye av veksten de siste årene har vært et sterkt fokus på barn og unge og deres hjem. La oss jobbe for null hull!

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X