BASECAMP: Torben Joswig presenterte Misjonskirken Norges arrangmenter og prosessverktøy for lederutvikling, under Lederkonferansen i januar. Basecamp er det ferskeste ledertreningstilbudet i Misjonskirken Norge.
FOTO: NAOMI CURWEN


Basecamp er et nytt veiledningsprogram for nye menighetsarbeidere og pastorer i Misjonskirken Norge.
– Vi har sett et behov for å skape et miljø for refleksjon og utvikling, slik at nye menighetsarbeidere kan få en god start på tjenesten, sier nasjonal leder Torben Joswig.

Som nyutdannet og nyansatt menighetsarbeider må man gjennom en bratt læringskurve. Mange jobber for mye fordi de føler de må prestere. Mange har en teoretisk utdannelse i bunn, men i en praktisk virkelighet kan det være vanskelig å vite hvilken ende man skal begynne i når det gjelder menighetsarbeidet.

En god start på tjenesten

– Jeg har observert at når vi tjener de 96 menighetene våre, da særlig nye medarbeidere, kommer denne problemsstillingen stadig opp. Vi ønsker med dette å være med å rette ut veien for nyansatte menighetsarbeidere, slik at de får en skikkelig god start på sitt tjenesteliv, forteller Joswig.

Pastor i Skien misjonskirke, Martin Daland, har meldt på en av sine medarbeidere på Basecamp.

Pastor i Skien misjonskirke, Martin Daland, har meldt på en av sine medarbeidere til Basecamp. Skien misjonskirke har meldt på en av sine medarbeidere og pastor Martin Daland er glad for at Misjonskirken Norge nå har fått på plass et slikt tilbud for nyansatte.

– Det er nettopp dette vi ønsker for vår medarbeider. Vi ønsker å gi han en best mulig start på tjenesten. Gjennom Basecamp vil han raskt bli del av et nettverk med andre i liknende situasjon, få relevant undervisning og bli koblet opp til en veileder i Misjonskirken Norge. Alt dette vil forhåpentligvis føre til økt refleksjon og utvikling og gi flere redskaper til tjeneste, sier Daland.

Skreddersydd for lokalmenigheten

Basecamp skal være et sted hvor man kan lære av hverandre. Mellom hver modul er det et mentorprogram, hvor man knyttes til en pastor som følger opp deltakeren mellom modulene. Det er også dialog med Ansgarskolen om hvordan de kan bidra i programmet, med eventuelt pensum og oppgaver.

– Responsen jeg får fra etablerte pastorer når jeg forteller om Basecamp er «skulle ønske jeg  hadde hatt det når jeg begynte!» forteller Joswig i Misjonskirken Norge.

Martin Daland forteller at de vurderer Basecamp som et av flere viktige tiltak for medarbeiderens åndelige og personlige vekst og utvikling.

–  For vår del virker Basecamp nesten skreddersydd for oss, og vi ville gjerne hatt plass til flere av våre nye medarbeidere. Det er med på å styrke identiteten og tilknytningen til Misjonskirken Norge, samtidig som det er til stor hjelp for oss som lokal menighet.

INFORMASJON OM OG PÅMELDING TIL BASECAMP

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X