MISJONSSKOLE: Diplom til 20 ungdommer som gjennomførte den aller første misjonsskolen i Colombia i januar 2024. Foto: Roberto Gonzalez.


Vi vil se ungdom for misjon!

«Vi vil se ungdom som modnes åndelig, tjener lokalsamfunnet og erfarer misjon». Dette er visjonen til en nysatsing på misjonsskoler og lederutvikling i Colombia.

Våren 2023 presenterte ungdomskomitéen til regionen Costa Norte i Colombia visjonen for en misjonsskole de drømte om å starte. Prosjektet fikk applaus fra pastorene i regionen og vår søsterkirke i Colombia bestemte seg for å prøve et pilotprosjekt og gi tilbudet til ungdommer fra misjonskirker i Costa Norte og Costa Sur.

Den første misjonsskolen ble arrangert 2.-28. januar 2024 i Barranquilla, med 20 studenter i alderen 15 til 32. Våre utsendinger, misjonærene Elisabeth og Roberto Gonzalez Bjelland, ledet prosjektet og volontørene Angie, Emilie og Elias var dels studenter og dels medarbeidere. Andre norske ledere bidro også betraktelig, i samarbeid med colombianske medarbeidere.

De leide et hus der alle bodde sammen og fikk mye tid til bønn, fellesskap, tilbedelse og undervisning. Skolen bestod av tre uker teori med undervisning i temaer som bønn, hvordan høre Guds stemme, tjenende lederskap, Bibelen, misjon og indre helbredelse.

Det ble godt samhold mellom ungdommene på den første misjonsskolen.

Sendt ut

Etter undervisningsbolken ble studentene delt i fire team, som ble sendt på misjonstur til hvert sitt sted der de praktiserte det de hadde lært. De fire områdene var Jamundí/Cali, Piojó, Maicao/Manaure og Salgar. Der koblet de seg på lokale menigheter og brukte tid sammen med barn og unge, besøkte familier, drev gateevangelisering, snakket med mennesker om tro og formidlet evangeliet gjennom dramastykker.

I Salgar holdt teamet flere gudstjenester og samlinger som ble til velsignelse for mange i dette området. Et resultat av misjonsturen er at ungdomsteamet, sammen med menighetene de representerer, i ettertid har fortsatt disippelgjøringen hos flere av familiene i Salgar.

I mars var det dåp i Salgar med noen av de nye som har kommet til tro!

Etter undervisningen ble de sendt ut i grupper for å dele tro. Her er volontør Emile Gule Karlsson (nr. 3 f.v.) sammen med sitt team.

Misjonær Roberto Gonzalez (t.v) sammen med en av fire team, før ungdommene ble sendt ut på en ukes misjonstur.

Retningsgivende

-Det har vært en intens måned, men når vi ser tilbake på alt som har skjedd gir det oss en enorm glede, forteller misjonærene Elisabeth og Roberto. -Vi fikk se hvordan ungdommene som deltok ble forvandlet og det var vitnesbyrd fra flere i etterkant om hvordan Gud møtte dem i løpet av misjonsskolen. På misjonstur fikk de erfare hvordan Gud var med og brukte dem til å nå ut med evangeliet.

«Jeg gleder meg til å komme tilbake til menigheten min, gjøre mer gateevangelisering, dele tro og delta i misjon lokalt». «Jeg fikk kall til menighetsplanting på misjonsskolen». «Jeg lærte å høre Guds stemme og at jeg virkelig kan stole på Han og ha en personlig relasjon med Gud». «Gud har forvandlet meg den siste måneden og har definert mitt kall. Jeg ønsker nå å følge ham hvor enn Han leder meg».

Tilbakemeldingene fra studentene har vært veldig bra og flere beskriver et kall til misjon de ikke hadde før misjonsskolen.

-De ønsker nå å fortsette å praktisere det de har lært på sine studiesteder, arbeidsplasser og i sine nabolag og menigheter. Visjonen for misjonsskolen ble absolutt en virkelighet! deler misjonærene våre engasjert.

Flere misjonsskoler

-Vi håper dette blir begynnelsen på en ungdomsbevegelse i vår søsterkirke her i Colombia, der vi ser ungdom som tjener Gud i misjon, forteller Elisabeth og Roberto.

De gode ryktene går og det er allerede andre som ønsker å få arrangert misjonsskole i sin region. Dette er noe Misjonskirken Norge støtter og heier på, og sommerens misjonsløp vil gå til arbeidet med misjonsskoler i Colombia.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X