Nytt om navn i UNG og Misjonskirken Norge

LEVENDE TRO: Linda A. Johannesen (bildet over) er fra august engasjert som Levende tro-konsulent i Misjonskirken UNG.
FOTO: TROND FILBERG


Både i Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge har det skjedd flere endringer den siste tiden. Her er en oppdatert oversikt på staben.

Linda Andernach Johannesen fra Skien, ble fra 15. august engasjert i full stilling som Levende tro-konsulent i Misjonskirken UNG. Inger Kittilsen har samtidig avsluttet samtidig sitt engasjement i UNG. Linda har jobbet over tolv år som barne- og familiepastor i Skien misjonskirke. Hun har veiledet andre menigheter og vært engasjert i utviklingen av trosopplæringsplanen Levende tro. På Lederkonferansen tidligere i år delte Linda sine erfaringer om Levende tro-arbeid i menigheten, og nå skriver hun bok om temaet som neste år skal utgis på Luther Forlag.

Anita D. Isaksen som er speiderkonsulent i Misjonskirken Speiderkorps, har vært i fødselspermisjon, og Anne Oline Hågenvik har vikariert. Nå er Anne Oline selv i fødselspermisjon, og Anita har kommet delvis tilbake og vil gradvis være i full sving i sin halvtidsstilling.

Mats Sveindal.

Mats Sveindal (bildet) fra Kristiansand, ble fra 1. august engasjert i 20 prosent stilling som ungdomskonsulent i Misjonskirken UNG. Han skal arbeide særlig med å utvikle startpakker for nye ungdomsledere og ungdomspastorer i menighetene. Mats er til daglig ungdomsleder i Randesund misjonskirke.

Arild Eikhom er ansatt i Misjonskirken Norge for inntil to år som prosjektleder for dataløsningen Cornerstone. Arild som startet i jobben i august, er fra Kristiansand og tilhører Randesund misjonskirke.

Arild Eikhom.

Han er utdannet ingeniør og har tidligere jobbet ti år i en bedrift, der han blant annet var instruktør med opplæring av flere hundre medarbeidere i et nytt datasystem. I sommer var Arild en av sangerne i lovsangsteamet i Storsamlingene ved Liv & Vekst sommerfestival.

Naomi Curwen som er fulltidsansatt i Misjonskirken Norge, har fra 1. september og i ni måneder en studiepermisjon i 20 prosent av stillingen for å delta på lederlinjen i menigheten hun tilhører i Oslo. Rachel E. Olsen som er ansatt 80 prosent, vil i samme periode øke sin stilling til fulltid.

Allan Neset som tidligere i år startet på deltid i vikariatet som menighetsrådgiver, er fra august på fulltid. Allan som er bosatt i Kristiansand, har særlig ansvar for oppfølging av misjonsmenigheter i nord og Nord-Vestlandet.

Gordon Valen ble innsatt søndag 17. august som ny hovedpastor i Haugesund Nordre Misjonsmenighet. Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken Norge, var tilstede og foretok innsettelsen.

Kontaktinformasjon for staben.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X