ARBEID MED PSYKISK HELSE: Kvinner er overrepresentert blant dem med psykiske lidelser i Afghanistan. 60 % av behandlingene ved Senter for mental helse er derfor rettet mot kvinner.
FOTO: PARTNERORGANISASJON


Kunnskap som setter fri

Senter for mental helse i Afghanistan fungerer som en klinikk for behandling og et opplæringssenter for helsepersonell. Da helseprogrammet ble startet av vår partner i 1996 var det en stor utfordring at forståelsen av psykisk helse var lav i lokalsamfunnet, og kunnskapen til helsepersonell var mangelfull.

Klinisk behandling
Behandling av psykiske lidelser har vært preget av overtro og ritualer i Afghanistan. På slutten av 90-tallet mottok vår partnerorganisasjon flere rapporter om kvinner som valgte å sette fyr på seg selv. Helsearbeidere oppdaget raskt at dette var forsøk på flukt fra psykiske lidelser. Som en respons ble det startet et helseprogram, der målet var å øke kompetansen innen psykisk helse til både offentlig og privat ansatte. Samtidig måtte det jobbes med bevisstgjøring i lokalsamfunnet. I 2006 ble Senter for mental helse bygd og startet, og i dag leverer de helsetjenester på høyt nivå. Bare i 2016 ble det gjennomført over fjorten tusen konsultasjoner, og tilbakemeldingene er gode både fra pasienter, pårørende og ansatte.


Mor, 28 år:
“For noen år siden fikk min datter anfall. Jeg tok henne med så hun kunne bli bedt for, men helsesituasjonen hennes forble uendret. Folk foreslo en rekke mistenkelige løsninger, men disse virket heller ikke. Da tok jeg henne med til denne klinikken, og legene begynte å spørre om symptomer. De forsto raskt at hun hadde epilepsi. Vi fikk utskrevet medisin. Nå takker jeg gud, fordi siden behandlingen begynte så har anfallene blitt kraftig redusert, og det ser ut som problemet kan bli helt borte. Jeg fikk også veiledning om hvordan jeg skal opptre når anfallene kommer». 

Faglig opplæring
For å sikre en profesjonell og etisk behandling av pasienter får helsepersonell som sykepleiere og jordmødre viktig opplæring innen psykisk helse. 67 sykepleiere fikk grunnleggende innføring i behandling av enkle psykiske diagnoser sist år. Ti psykiatrispesialister har blitt utdannet siden 2012, og omtrent hundre leger får hvert år klinisk psykiatrisk opplæring. Kunnskapen de får er helt nødvendig for å gi riktig behandling og møte mennesker som har det vanskelig på en god måte.

Sykepleierstudent:
«som sykepleierstudent møtte jeg ei dame ved en klinikk som hadde epilepsilignende anfall. Hun var tvunget til å gifte seg med en mann hun ikke likte og hverdagen bestod av mye krangling. Vanlig behandling for kvinner som henne var plasebo. Vi pleide å forklare at de ville få svært alvorlige bivirkninger av «medisinen» vi ga, med mindre de begynte å løpe raskt. De fleste begynte å løpe og vi diagnostiserte dem med at de latet som. Denne kvinnen løp ikke og tilstanden hennes forble den samme. Ved klinikken har jeg nå lært den riktige behandlingen for kvinner med psykiske lidelser. Jeg har lært å snakke med dem, lytte til bekymringen deres, forklare for familien og henvise dem til spesialister for riktig behandling. De trenger virkelig hjelp, jeg vet nå at de ikke later som».

Ut av klinikken, inn i landsbyen
I løpet av 2018 vil det skje større endringer i måten vår partner jobber med psykisk helse på. Den afghanske staten ønsker å ta større ansvar for klinisk behandling av psykiske lidelser. Det har ligget i kortene hele veien at klinikken i fremtiden skulle overdras til lokale myndigheter, og dette vil skje i løpet av 2018.

Samtidig som vår partner vil jobbe mindre klinisk så vil de trappe opp det gode arbeidet de gjør i lokalsamfunnene. De har gjennomført opplæring utenfor helsesektoren, med blant annet lærere og religiøse ledere med innflytelse lokalt. Mer kursing og flere støttegrupper er en vei de vil gå videre. 1568 pasienter har gjennomgått et treningsopplegg om psykisk helse som gjør dem til ressurspersoner på området. Nøkkelpersoner som får opplæring holder kurs i ulike landsbyer der de snakker om tema som angst, stress, depresjon, voldelig atferd og stoffmisbruk. En ekstern evaluering påpeker at denne gruppen er stor nok til å kunne få reell innflytelse og skape varig endring i sitt nærområde. TV, radio og et eget magasin brukes også aktivt for å spre bevisstgjøring om psykisk helse til befolkningen.

 Av Øyvind Slåtta

JULEKAMPANJEN 2017

SKAMFRI, årets internasjonale julekampanje går til dette viktige arbeidet med psykisk helse i Afghanistan.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X