VIL HA MER DIAKONIFOKUS: Flere etterlyste mer fokus på diakoni både sentralt og i lokalmenighetene. Her blir Hovedstyrets nestleder Rita Nottveit og Inger Elisabeth Borge fra Skien misjonskirke enige om formuleringer for å fremme diakoni i Strategiplanen 2019-2022. 


Vekst 2020-arbeidet fortsetter

Diakoni, lederutvikling og menighetsplanting var noen av temaene som engasjerte, da Generalforsamlingen skulle vedta strategiplanen for den neste fireårs-perioden i Misjonskirken Norge.

Strategiplanen 2019-2022 gir et tydelig signal fra misjonskirkene, om hva Misjonskirken Norge skal prioritere og bruke ressursene på sentralt. Generalsekretær Øyvind Haraldseid understreket betydningen av de lokale innspillene. Han oppfordret også misjonskirkene til å fremover snakke om og be for hvordan strategiarbeidet skal se ut etter 2020.

– Dette er ikke «skrivebordskuff-fyll», men brukes i vårt daglige arbeid. Vekst 2020 gav oss fart og retning, og en bevegelse skjedde. Dette arbeidet blir ikke ferdig i 2020, men skal fortsette.

Etterlyste engasjement
Da Vekst 2020-visjonen ble vedtatt på Generalforsamlingen for åtte år siden, ble det av en av deltakerne beskrevet som «et hellig øyeblikk». En av de som ble grepet av visjonen var Espen Øvergaard. Han valgte å gå ned i sin stilling i næringslivet for å bli menighetsplanter på Follo. Misjonskirken Follow er i dag en av våre nystiftede menigheter. På Generalforsamlingen 2018 på Gardermoen denne helgen, etterlyste Øvergaard mer giv for Vekst 2020 og et større engasjement i den siste innspurten frem til 2020.

– Skal vi få dette til så krever det at vi alle sammen bretter opp ermene og gir så det svir. La oss ha stor tro til Gud og arbeide hardt, utfordret Espen.

– Strategiplanen er viktig for hvordan vi prioriterer arbeidet sentralt, fortale Øyvind Haraldseid delegatene på Generalforsamlingen 2018.

Diakoni åpner menighetene
De fem satsingsområdene som tidligere ble vedtatt for å gi retning for Vekst 2020-arbeidet, har også satt sitt preg på Strategiplanen for de neste fire årene. Særlig satsingene menighetsplanting og diakoni ble diskutert, og Inger Elisabeth Borge fra Skien misjonskirke etterlyste enda mer fokus på diakoni. Hun ønsker at Misjonskirken Norge skal bli en sterkere aktør i samfunnsdebatten når det gjelder diakonale spørsmål. Eilif Tveit fra Lyngdal støttet opp om dette og uttalte at diakonien åpner menighetene for sine omgivelser.

– Jeg tror det gjør menigheten mer tilgjengelig i lokalsamfunnet. Diakaniarbeidet vil se ulik ut i Lyngdal og Oslo, men de menneskelige behovene og utfordringene blir mer og mer like.

Et viktig spørsmål som ble tatt opp er hvilke oppgaver menighetene kan forvente at det sentrale leddet utfører og hva må skje lokalt? Hvordan kan nasjonalt plan bidra med når det gjelder å utvikle diakonien for eksempel? Er det aktuelt at Ansgarskolen utvikler et diakonalt utdanningsløp eller kan man tenke seg en ordinering til flere tjenester i Misjonskirken Norge, som diakonitjenesten?

Gå på vannet
Menighetsplanting vil fortsatt være et viktig satsingsområde for Misjonskirken Norge fremover, og Jon Karsten Livden fra Arna utfordret det lokale engasjementet for fellesskapet.

– Jeg tror det er viktig at vi som menigheter spør oss: hvor er evangelistene og den apostoliske trangen etter å nå ut med evangeliet? Vi skal plante menigheter, men vi skal fremfor alt bringe Jesus videre. Vi lever i en kultur som er vant til å bruke hodet, men må vi må også tørre å gå på vannet! Dette må vi få inn i våre menigheter, i ungdommene våre. Og vår generasjon, vi må ikke bli benkeslitere som holder de unge tilbake, oppfordret Livden.

Rune Fridell fra Askim ble inspirert av Livdens innlegg og kom med en apell til de godt voksne i menighetene til å ikke sette seg ned, men være med på det som skjer. Daglig leder i UNG, Svein Aksel G. Nakkestad, kunne fortelle at de ser en bevegelse på gang  blant barne- og unge.

– Jeg tror dere kommer til å merke det i menighetene, særlig skjer mye på lederutvikling i UNG.

Den vedtatte Strategiplanen 2019-2022 blir tilgjengelig i ressursarkivet om kort tid.

UNG-leder Svein Aksel G. Nakkestad og Rune Fridell fra Askim holdt innlegg for å fremme engasjementet for de unge.

Av Rachel Elisabeth Olsen

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X