Glassbroen ved Luonan

ATTRAKSJON: Glassbroer er blitt en utbredt attraksjon i Kina. De besøkende fra Norge fikk forsøke seg på denne broen i et fjellområde i Shaanxi, da de besøkte søsterkirken i Kina høsten 2019.


Håp i usikre tider

Under kulturrevolusjonen på 60-70-tallet ble menighetsbygget revet og erstattet med boligblokker. Nå har de endelig fått på plass et nytt kirkebygg, selv om det igjen ser ut til å bli vanskeligere tider for de kristne i landet.

En delegasjon fra Misjonskirken Norge besøkte i oktober vår søsterkirke i Shaanxi-provinsen nordvest i Kina. I år er det 100 år siden Misjonskirken Norge plasserte sine to første misjonærer i byen Luonan: Amanda og Peder Bredvei. Den gangen var dette en liten landsby, nå er den vokst til flere hundre tusen innbyggere.

Vanskelig historie

Evangeliseringsarbeidet som ble startet gjennom misjonærene for 100 år siden, og ikke minst de kinesiske evangelistene, bar frukt. Snart var det en livskraftig menighet på plass i Luonan.

På grunn av økonomiske krisetider i Norge ble det færre norske misjonærer etter bare noen få år. Heldigvis hadde en lagt vekt på utdannelse av kinesiske medarbeidere, slik at arbeidet fortsatte selv uten sterkt tilstedeværelse av misjonærer. Omkring 1950 måtte alle misjonærene forlate landet og etter dette opplevde de kinesiske menighetene forfølgelse.

.

Historisk bilde av deltakerne på Amanda Brdveis bibelundervisning for kvinner

Bibelkursene som ble holdt i Lounan viste seg å være særlig viktige, da misjonærene noen tiår senere måtte forlate landet. Her er det kvinnene som har fått bibelundervisning av Amanda Bredvei.

.

Under kulturrevolusjonen ble menighetens eiendom med bygninger ekspropriert, alle hus ble revet, og myndighetene bygde boligblokker på tomten til de kristnes store fortvilelse. Det var vanskelig å være kristen i denne perioden. Da forholdene bedret seg noe på 80-tallet, ønsket menigheten å få eiendommen tilbake, noe myndighetene var lite villige til.

Kirkebygget i Luonan

Det nye flotte kirkebygget i Lounan med rødt kors i toppen, slik alle protestantiske kirker i Kina har.

Ny kirke med norsk støtte

Til slutt gikk myndighetene med på å gi menigheten en erstatningstomt i utkanten av byen. Her var det planer om å bygge en ny bydel med 30 000 innbyggere.

Kirkebygget i Lounan reiste seg i løpet av to år, blant annet med god støtte fra Norge. Gleden var stor og den er nå akkurat tatt i bruk. Den nye bydelen rundt kirken er også i full utvikling.

Kirkebygget er prektig, med det gjenkjennelige røde korset i toppe, slik alle protestantiske kirker i Kina har. I tro – og med ekstra lån – hadde de i tillegg bygd sovesaler til stormøter hvor de fikk besøkt fra kristne fra utpostene på landsbygda. Et enkelt storkjøkken hadde de også reist og en stor mur rundt hele eiendommen. Det er nå blitt et bygg for fremtiden.

Vær med å be for at troens bro skal bære alle dem som kommer til tro i Luonan, i det som igjen ser ut til å bli vanskeligere tider for de kristne i Kina.

Av forsiktighetshensyn nevnes ikke navn i forbindelse med Misjonskirken Norges besøk til Kina.

.

Ved å gi til arbeidet i Kina, støtter du følgende:

  • Bibelskole: Vår samarbeidskirke i Kina trenger sårt mange flere pastorer. Vi støtter bibelskolen i Shaanxi, slik at de kan kjøpe inn nye bøker, sende studentene på menighetsbesøk for opplæring, stipend for videreutdanning av lærere og økonomisk støtte til noen studenter.
  • Lokalmenigheter: For å skape sterke menigheter trengs gode ledere, derfor støtter vi arbeidet med lederutvikling i menigheten. På landsbygda er det mange menigheter som ikke makter å betale lønn til pastorer, og vi er derfor også en bidragsyter her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X