EVANGELISTEN: Viggo Klausen har sagt opp sin faste stilling i Misjonskirken UNG. Nå skal han ha større fokus på å dele evangeliet med kirkefremmede. (Foto: Trond Filberg)


Vil være tro mot kallet

– Jeg vil sette evangelistgjerningen i sentrum, og må følge en timing jeg opplever Gud har for meg, forteller Viggo Klausen. Den 1. august forlater han Misjonskirken UNG etter 16 års ansettelse.

Viggo ble ansatt i Misjonskirken UNG den 1. mai 2005. Nå har han sagt opp stillingen. Først hadde han en stilling i halvtid kombinert med menighetsansettelser, men fra 2011 ble han ansatt på fulltid i UNG som barne- og familieforkynner. Egentlig strekker dette seg mer enn 30 år tilbake. For helt siden 1990 har han vært koplet på UNG (NmU), både i menigheter og som en av teamet i Midt-Norge og evangelist på Helgeland.

I nærkontakt med Pappa

I begynnelsen av mai tok Viggo på seg vandreskoene igjen, lastet opp bagasjevogna og gikk den siste etappen av Norge på langs, fra Lindesnes til Nordkapp. Underveis har han møtt venner og ukjente. På enkelte dagsstrekninger har han hatt medvandrere. Men for det meste har han gått milevis alene, med ei bagasjevogn på slep. Samtidig var det da han var som mest alene midt i skoger og ved havgap, at han var nære Gud og fikk et dypere forhold i sin tro.

– De siste årenes vandring på landeveien har vært en viktig del av å lære mer om å stole helt på Gud, fått nærme meg Ham som meg selv og få et tydeligere Guds-bilde som pappa for den jeg er, forteller Viggo. Han stoler på Gud, samtidig er det alltid en utfordring å stole på om man selv har hørt rett.

Viggo har de siste årene gått alle etappene og fullført vandringen med å gå hele Norge på langs. (Foto: Privat)

Et grunnleggende kall 

– Når jeg nå slutter i UNG, er det for å satse på evangelistgjerningen og følge det grunnleggende kallet jeg fikk da jeg var barn. Jeg kan derfor ikke la dette være uprøvd. Er det feil har jeg ikke problem med å innrømme det, sier Viggo ydmykt. Han brenner virkelig sterkt for at mennesker som aldri nærmer seg kirkebyggene skal få høre om Jesus, at flere familier skal invitere Jesus inn i egne hjem.

– Jeg opplever at Gud har delt med meg at jeg skal gjøre akkurat det samme på nye arenaer som jeg nå i mange år har gjort inne i kirkelokalene med Alle Sammen-møter og undervisning for familiene. Det oppdraget er jeg veldig trygg på, mens på det økonomiske er jeg mer skjelven når jeg ikke har en fast inntekt lenger, sier han ærlig.

Tid for å nå kirkefremmede 

– Jeg opplever at terskelen til kirkerommet fortsatt kan være for høy mange steder. Jeg ønsker derfor å finne andre måter å møte folk på. En av disse er å lage familieforestillinger på plasser som har lite frikirkelige aktiviteter, sier den erfarne forkynneren. Ikke mange har reist så mye på kryss og tvers i forskjellige kristne sammenhenger alle disse årene. Med nærmere to meter på sokkelesten, det lange håret og det store disippelkorset ofte bærende utenpå skjorta, er det lett å få øye på ham på en leir eller i en samling. Det er likevel den lettfattelige, naturlige og direkte forkynnelsen som fester seg sterkest.

Noe tyder på en Guds timing for å dele evangeliet med folk som er fremmede for det.

– Jeg håper at valget om å satse som evangelist, vipper meg selv ut av hjulsporene jeg nå har vært i lenge, å betjene menighetene. I stedet vil jeg legge til rette for at jeg får mer tid med folk og familier utenfor kirkemiljøene, sier Viggo. Han synes å se at det igjen er en Guds timing for å dele evangeliet med folk som er fremmede for det.

For noen år siden etablerte han, sammen med kona, Katharina, foreningen Velkommen hjem. De siste årene har han hatt dette ved siden av jobben i UNG. Som ektepar kjenner de at de står sammen om dette og har et godt team rundt seg.

– Jeg ser langt ifra hele bildet av denne virksomheten enda, men jeg skjønner at noe er på gang. Da tror vi at med Velkommen hjem har vi løsere teltplugger og kan handle raskere på det som Gud leder oss til, litt slik som Makedonia-ropet for Paulus. Det passer kanskje ikke så godt inn i en stor organisasjon med mer omfattende strategier, sier han ydmykt uten å tenke at dette er noen motsetning til det UNG gjør.

Fikk uventet fart

Flere ganger har Viggo opplevd hvordan Gud har svart uventet og ledet dem videre. Blant annet fikk de det store møteteltet helt gratis av en venn. Viggo spurte om å få låne teltet, men han som eide det trengte det ikke lenger, og vi fikk det uten å betale. Dessuten kom det mennesker med utstyr og sa de ville være med på dette.

– Prosjektet fikk fart som jeg ikke hadde forventet. Og så skjedde det som jeg bare har lest om i bøker, at det kom helt ukjente mennesker til oss som sa at Gud hadde talt til dem om å gi oss penger. Det gjorde det mulig å gjennomføre de to første arrangementene i Odda og Åseral.

Viggo snakker ikke om teltmøter slik de var på 70-tallet. Dette er et lokalt arrangement, på steder med lite eller ingen frikirkelige samlinger.

– Vi inviterer barnefamilier som vanligvis ikke går i kirken til lek, sosialt og koselig fellesskap, samt enkel mat og drikke. Samlingene i teltet, som vi kaller familieforestillinger, er på mange måter likt et Alle Sammen-møte som mange kjenner fra Liv & Vekst sommerfestival eller i misjonskirkene. Vi legger vekt på at dit vi reiser, bør det være et felleskristent samarbeid om arrangementet, sier Viggo.

Bekreftelsen fra Åseral

I 2019 da de var i Åseral opplevde Viggo at to personer fra forskjellige generasjoner bekreftet nærværet av Den hellige ånd i løpet av uken de var der.

– Det var en eldre, kristen dame som kom bort til meg. Hun hadde sikkert vært med på mange møter. Det hun hadde opplevd på vårt arrangement hadde berørt henne, og sa: Jeg kjente vekkelsesluft! Den andre var ei lita jente, som jeg tror ikke hadde noen kristen bakgrunn. Mens vi holdt på med å pakke ned utstyr og teltet, gikk jenta rundt i teltet og slang slengkyss ut i løse lufta. Så spurte jeg henne: hva gjør du for noe? Jenta svarte: jeg samler på minner. For meg opplevde jeg at de sa egentlig akkurat det samme. De hadde opplevd et nærvær av Den hellige ånd, som hadde truffet dem begge to.

Det store rommet 

– Det er ikke alltid så lett i vennerelasjonene å komme til det punktet der man utfordrer sine ikke-kristne venner konkret til å ta imot Jesus. Da kan vennskapet bli satt på spill, så ofte utsettes det i det lengste. Mens i «det store rommet» som på et arrangement eller en leir, kan utfordringen om å følge Jesus gis mer direkte uten innpakning, forklarer Viggo, som selv fikk denne forståelsen av en engelsk pastor som deltok i en pastorsamling i Misjonskirken Norge.

Pastorens forklaring om dette, traff meg veldig og oppmuntret meg. For da kjente jeg at mitt kall fikk gjensvar. Det store rommet er det rommet Gud har utfordret meg til å tjene i.

Å bli utfordret på å velge Jesus

– Både Alle Sammen-tanken og Levende tro-innholdet er veldig viktig for å dele evangeliet om Jesus. Familiesamlinger er derfor kanskje de samlingene med lavest terskel i våre menigheter. De voksne som ikke tilhører menigheten, kommer ikke da på grunn av navnet på en flott taler, men fordi barna deres skal være med på noe i kirka, sier Viggo som har vært en av flere viktige pionérer med å utvikle disse to ressursene fra starten av.

– Vi skal ikke glemme at barn og unge i menighetene våre også trenger forkynnelse som hjelper dem til å ta et valg i forhold til etterfølgelse av Jesus. Dette har jeg alltid prioritert i min forkynnelse, og det vil jeg fortsette med, sier han og har ikke lukket døra for å besøke menigheter og delta på kristne leirer. Viggo ønsker fortsatt å inspirere til tro på hjemmebane, men fokuset vil være at evangelist-tjenesten får mer plass.

Trenger yngre til tjeneste

Viggo passerte 50 års-streken i april. Nå oppmuntrer han yngre til å brenne for Jesus i tjenesten for at barn og ungdom skal møte Jesus og oppleve Den hellige ånd.

– Tidlig i mine tjenesteår så jeg mye mer av at unge ble fylt av Den Hellige Ånd. Jeg lengter så etter å se det igjen og håper det også kan skje ut fra min tjeneste. Samtidig må det komme yngre personer som er bærere av Åndens ild. Jeg lengter etter å se flere yngre som er villig til å gi mer enn et bidrag i denne tjenesten. Folk som vil satse fullt, bli dyktige og overgitte til Jesus i forkynnertjenesten for barn og familier, sier han og ønsker også en fornyelse av dette i sin egen tjeneste.

Viggo er veldig takknemlig for alle han har jobbet sammen med i UNG, helt fra starten da de første lederne inviterte ham inn i staben og gav ham tillit, og gjennom alle årene med fantastiske ledere og kollegaer. Nå er det en ny strekning Viggo skal starte å gå.

Av Trond Filberg

Historiske glimt fra 90-tallet, 2005 og 2013. (Foto: Misjonsbladet)

Hvem er Viggo Klausen?

Viggo er kanskje en av Norges mest bereiste og tydeligere formidlere av Jesus til barn og ungdom, men også til voksne. Han har alle disse årene vært ustanselig på reisefot store deler av året, og besøker like gjerne de små kirker i nord som store kirkekonferanser i sør.

Viggo er allsidig med pedagogisk og spennende trosformidling, musikk og filmer. Han er musiker med utgitt CDen 51 og holder konserter med eget band. Han er sangforfatter, skriver manus til filmer og TV-produksjoner, og han er forfatter av materiell og bøker. Gjennom flere tiår har nådd ut til et stort kirkelandskap i Norge. Selv vokste han opp i De Frie Evangeliske Forsamlinger i Moss. Nå bor han med familien på Hånes i Kristiansand.

Viggo er opptatt av å dele sine ressurser, kunnskap og erfaringer med andre ledere i menigheter og organisasjoner. Materiellet som han i hovedsak selv står bak, sammen med gode medarbeidere, brukes med glede av lokale grupper og ledere for barn og unge. Dette er blant annet tweens-ressursene og samtaleopplegg for de kristne høytidene. 

Les mer om Viggo Klausen – klikk her.

Viggo underviser på UNG lederskole i 2019 (Foto: Trond Filberg)

Viggo har utgitt egen CD og holder konserter , gjerne med bandet som følger ham. (Foto: Trond Filberg)


Les mer om Velkommen hjem her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X