Foto av Siri Iversen

BØNN OG FASTE: – Poenget med bønne- og fastehelgen er at vi som kirkesamfunn og som helhet, setter til side noe for i stedet å søke Gud, sier Siri Iversen og inviterer både enkeltpersoner, grupper og misjonskirker til å delta.


Tre utfordringer fra generalsekretæren

– Dette er en genial kombo, og jeg spør om du og din misjonskirke vil være med, sier Siri Iversen, generalsekretær i Misjonskirken Norge.

Av Trond Filberg, redaktør misjonsnytt.no

– Siste helgen i januar står vi sammen som misjonskirker over hele landet i bønn og faste. Det er dette jeg inviterer alle til å være med på. Slik at vi samtidig søker Gud selv om vi befinner oss på hvert vårt sted, forklarer Siri. Som i fjor, har generalsekretæren lyst ut en bønne- og fastehelg, som i år er fra fredag 26. til søndag 28. januar.

En ydmyk handling for å lytte

– Det er jo ikke sånn at bønn og faste skal være en brekkstang for å få gjennom vår vilje. Det er helt motsatt! Når vi ber og faster er dette en ydmyk handling der vi kommer paddeflate foran Gud og sier: Vi vil Din vilje!

Vi ber: Vi vil Din vilje med våre liv, Herre. Vi vil Din vilje med våre menigheter, med vårt misjonsarbeid og med vårt kirkesamfunn.

Hun inviterer til å be om at Misjonskirken Norge skal være akkurat det kirkesamfunnet Gud har kalt oss til. At satsingen «Tro Sende Plante» virkelig skal bli en realitet. At mennesker skal komme til tro i våre menigheter og i våre sammenhenger i 2024. At vi skal se oss selv som sendt, og at vi skal sende mange arbeidere. At vi skal plante nye fellesskap.

Teste ut å faste?

– Bønn er kanskje kjent for mange. Så er det ofte at faste kan oppleves litt fremmed. Men det går jo an å teste det ut? For eksempel faste en hel eller halv dag. Eller du kan teste ut å faste fra sosiale medier, eller noe du kan utelukke for å gi deg selv tid til bønn. Poenget er at vi som kirkesamfunn og som helhet, setter til side noe for å søke Gud, forklarer hun.

Se filmene med Siri og Geir >>

I fjor lagde Geir Johannessen en omfattende og sunn undervisning med mange gode råd for hvordan du kan faste. Dette er filmer med Geir som er tilgjengelig for den som vil teste ut faste.

Nye felleskap skaper vekst

Den tredje utfordringen i Siris kombo er å gi. I vintermånedene har Misjonskirken Norge fokus på å samle inn penger til menighetsplanting.

– Er det noe jeg har tro på når det kommer til å lede nye mennesker til Jesus, så er det nettopp å starte nye fellesskap. Når det kommer til å gjøre disipler, så har jeg tilsvarende tro på å starte nye fellesskap. Så det å investere i menighetsplanting i Norge, det er rett og slett en bra investering, og jeg anbefaler det av hele mitt hjerte, sier Siri som selv har vært med å plante en ny misjonskirke.

– Det er de utroligste ting som kan skje når vi bestemmer oss for å be, sier Siri og håper den trefoldige utforingen om å be, faste og gi, både kan inspirere og skape mer av det Gud har på hjertet.

– Jeg får så mange fine rapporter fra veldig kreative folk rundt omkring i lokalkirkene våre som gjør så mye spennende for å legge til rette for å få folk i bønn. Det er utrolig fint å høre om, sier Siri begeistret. Hun ser fram til å høre nye rapporter etter årets bønne- og fastehelg.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X