Gi rom for mangfoldighet!

Blogg av

Torben Martin Joswig

NASJONAL LEDER,
MISJONSKIRKEN NORGE

Synes du det er slitsomt med mye lovsang? Eller kanskje stillhet virker truende?  Vit at Gud er opptatt av tilbedelse, ikke lovsang eller stillhet.

Jesus oppfordret oss til å tilbe. Han sa: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.» (Matteus 22,37). Våre bønner er unike og svært personlige. Har du noen gang tenkt på at vårt kjærlighetsspråk til Gud ofte har mange likhetstrekk med hvordan du uttrykker kjærlighet til dine medmennesker?

I begynnelsen av november avholdt Misjonskirken Norge og Ansgar høyskole første del av PraXsis med emnekurset «Spiritualitet og åndelig medvandring». PraXis er et nytt læringsfelleskap tilrettelagt for dem som er i tjeneste som pastor eller annet menighetsarbeid. I løpet av dagen arbeidet vi med språk og ulike uttrykk for tilbedelse. Vi samtalte mye om å erfare Gud på mer enn vårt eget primærspråk.

Hva styrker ditt åndelige liv? Tilbedelse handler om å elske Gud. For noen av oss vil det være lett å finne denne oppmerksomheten i alenetid, enkelhet eller intellektuell refleksjon. Andre uttrykker sin kjærlighet til Gud i møte med skaperverket, kunsten, musikken, symboler, aktivisme, barmhjertighet, relasjoner eller fellesskap. Listen er lang. Vær oppmerksom på at vi er forskjellige. Bli ikke for ensidig! Gud ønsker hele ditt liv – hjerte, sjel og forstand.

«Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen.»

Da jeg jobbet med en masteravhandling, gikk det opp for meg hvor sentralt tilbedelse av Jesus står i våre menigheter. Livet med Jesus er selve motoren for enhver kristen. La oss derfor som «enhetsfolket» (gammelt tilnavn på Misjonskirken) legge til rette for at ulike mennesker finner enhet i Jesus Kristus.

«Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.» (Efeserne 4,3-6)

Jeg er så glad for at mange av våre menigheter etterstreber rom for en rik og mangfoldig tilbedelse. Du kan tilbe Jesus på både vanlige gudstjenester og i smågrupper. Mange har rom både for det stillferdige og det karismatiske. Og vi arrangerer alt fra lovsangskonserter, retreater, bønnemøter og bibelstudier til dans, musikk, speider, sportslige og kreative aktiviteter. Mangfoldigheten er ikke tappende, men livgivende.

Mitt kjærlighetsspråk til Gud går gjennom ulike faser i løpet av livet. Mitt bønneliv preges av livsfaser, miljø og min personlighet. Skam deg ikke over at du er et menneske. Gud skiller ikke mellom ditt liv og ditt åndelige liv.


Dette blogg-innlegget ble første gang publisert i Misjonsbladet nr. 3, 2023 >>

(Foto øverst på siden: Alle Sammen-møte med lovsang og tilbedelse på Liv & Vekst sommerfestival, foto: Misjonsbladet)

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X