Nettsiden er oppdatert 27.01.2023

Bønne- og fastehelg er utlyst i hele Misjonskirken Norge

lørdag 4. og søndag 5. februar 2023 (uke 5)

Denne helgen inviterer vi misjonskirkene, medlemmer og interesserte i hele kirkesamfunnet til å være med i bønn og faste.

Generalsekretær Siri Iversen lyser ut en helg for bønn og faste, der vi vil si: Kjære Gud, gjør med våre liv og med vårt kirkesamfunn, det du vil!

– Dette er motstrøms til alt vi gjør som skal være effektivt. Isteden kommer vi sammen med bekjennelsen; uten deg, Gud, kan vi ingenting gjøre. I samtid kan vi be; Gud, hva vil du med våre liv, hva vil du med vårt kirkesamfunn – og hvordan kan vi være blant dem som gjør en forskjell og ser at mennesker kommer til tro, at mennesker blir sendt så flere fellesskap blir startet, sier Siri Iversen.

Dette skjer under bønne- og fastehelgen

Dette kan du gjøre selv, i familien eller i ei gruppe:

 • Se nye undervisningsfilmer med Geir Johannessen – og deretter se på spørsmålene til undervisningen og be.
 • Ha en eller flere bønnestunder der du benytter «ressursarket for bønn» med bønneemner og bønner.
 • Delta på felles nattverdstund søndag kl. 12:30, der vi bryter fasten sammen. Se eller vis filmen om nattverd med Siri Iversen (7 minutter). Film vises også på Facebook.

Dette kan dere gjøre i misjonskirkene:

 • Inviter til en bønnesamling der dere samles i bønn og lovsang.
 • Inviter til en bønnevandring på stedet dere er.
 • Utfordre smågruppene til å benytte samtaleopplegget som er knyttet til Geir Johannessens undervisning om bønn og faste. Se ressursmappen.
 • Vis film under gudstjenesten.

Filmer og ressurser

Se alle filmene for fastehelgen på Vimeo >>


Alle filmene, PowerPoint med bønneemner og kollektinfo, samtaleopplegg og undervisningspunkter (pdf) – kan lastes ned fra ressursarkivet på nettsiden (Dropbox):

Se mappen i ressursarkivet mknu.no/ressurser  >>

Hva er faste – og hvordan faste denne helgen?

 • Faste handler om å koble seg fra, for å kunne koble seg til. Avstå fra måltider eller «tidstjuver», for i stedet å bruke tiden til å søke Gud i bønn.

Her er noen eksempler på hvordan du kan faste:

 • Avstå fra ett eller flere måltider i løpet av helgen, der du i stedet bruker tiden på bønn og tilbedelse
 • Avstå fra måltider gjennom hele helgen, men gjennomføres forsvarlig. Personer med alvorlige eller kroniske sykdommer, gravide og andre med helsemessige årsaker bør avstå eller være forsiktig med total faste fra mat.

Bibelvers om faste

 • Matteus 6, 16-17: » Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, 18 for at ingen skal se at du faster, ingen andre enn din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.»
 • Apg 13, 2-3: «En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige ånd: «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.»  Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise.

Bønneemnene og oppdateringer av denne nettsiden redigeres av kommunikasjonsleder Trond Filberg. Personlig henvendelser om forbønn publiseres ikke her, men bør skje til lokale misjonskirker og forsamlinger – se oversikt >>