Mental helse

Over halvparten av den afghanske befolkningen opplever psykiske helseutfordringer og vedvarende psykisk stress på grunn av den krevende humanitære situasjonen i landet. For mange av dem utvikler det seg til psykiske lidelser som går hardt utover hverdagsfunksjonen. Det henger sammen med påkjenningen langvarig fattigdom, krig, konflikt og kjønnsdiskriminering har påført mennesker i Afghanistan. I tillegg er det et stort gap mellom de som trenger behandling og de få som faktisk får tilgang til psykisk helsehjelp. Vår samarbeidsorganisasjon peker på at stigma og mangel på kunnskap er to av hovedårsakene som hindrer mennesker i å få hjelp.

I 1996 startet vår samarbeidsorganisasjon et helseprogram, som en respons på et stort antall selvmord i lokalbefolkningen. Målet er å jobbe sammen med lokale myndigheter for å øke bevisstheten og kunnskapen om mental helse og psykiske lidelser, og utvikle et behandlingstilbud innen psykisk helsehjelp. I 2006 ble Senter for mental helse startet i Herat. Det er både en klinikk for pasientbehandling og for opplæring av helsepersonell i diagnostisering og behandling av psykiske lidelser. I 2018 overtok afghanske myndigheter klinikken og tar nå ansvar for klinisk behandling. Det frigjør kapasitet for vår samarbeidsorganisasjon til å bruke sin kompetanse og jobbe med bevisstgjøring og holdningsendring på lokalsamfunnsnivå.

Les mer om Senter for mental helse her.

Ut av klinikken, inn i landsbyen

Mennesker med psykiske lidelser har over tid gitt uttrykk for at de savner et psykisk helsetilbud som er holistisk og nærmere sitt lokalmiljø. Manglende kunnskap og negative holdninger gjør at mennesker med psykiske lidelser ofte blir ekskludert fra lokalsamfunnet og de får dårlig støtte og oppfølging fra familien. Vår samarbeidsorganisasjon har startet prosjekter i to provinser, Herat og Ghor, som tar tak i nettopp dette. Målet er at mennesker med psykiske lidelser skal ha enkel tilgang til behandling, oppleve bedre støtte og forståelse fra familie og lokalsamfunn, og få hjelp med praktiske og sosiale behov som inkludering i arbeidsliv og sivilsamfunn.

For å skape bevisstgjøring og holdningsendring brukes media som TV, radioprogrammer og et eget magasin aktivt. Nøkkelpersoner som har innflytelse lokalt; lærere, religiøse ledere og lokale ledere, får kursing i mental helse, psykiske lidelser og hvordan det er å leve med stigma. Nøkkelpersonene formidler så kunnskap videre der de har innflytelse. Lokalt helsepersonell får opplæring innen psykisk helse, slik at de står bedre rustet til å møte pasienter med psykiske utfordringer og vet hvor de kan referere videre ved behov. Mennesker med psykiske lidelser og deres familier får og opplæring og det startes lokale støttegrupper for oppfølging. Vår samarbeidsorganisasjon jobber i tillegg aktivt med lokale myndigheter og andre organisasjoner for at mennesker med psykiske lidelser skal inkluderes i deres programmer og tjenester.

Prosjektet er støttet av NORAD gjennom paraplyorganisasjonen Digni.