Vårt arbeid i Afghanistan

I over 20 år har Misjonskirken Norge vært med å tjene det afghanske folket, via en anerkjent, internasjonal samarbeidsorganisasjon. Organisasjonen har vært etablert i Afghanistan siden 1966, har lang erfaring og nyter stor tillit blant lokalbefolkningen. De har et team av lokalt ansatte og internasjonale fagarbeidere. Vi har ingen utsendinger i dag, men har tidligere bidratt med norske fagarbeidere.

Afghanistan er et svært vakkert land med en rik kultur. Dessverre har over 40 år med krig og konflikt gjort Afghanistan til et av verdens fattigste land og den humanitære situasjonen blir stadig forverret. Vår samarbeidsorganisasjon gjør det de kan for å stå sammen med de mest sårbare og utruste dem til å håndtere tøffe tider. Over 50 % av befolkningen opplever psykiske helseutfordringer og vedvarende psykisk stress. Fattigdom, vold i nære relasjoner, konflikt, kjønnsdiskriminering og mangel på psykisk helsehjelp bidrar til å opprettholde en stor forekomst av psykiske lidelser i befolkningen. I denne konteksten ønsker vi å fremme menneskers verdighet og gi håp gjennom diakonale prosjekter. Engasjementet Misjonskirken Norge konkret støtter er arbeid innen mental helse.

Nytt fra Afghanistan

RAMMET AV JORDSKJELV: I oktober 2023 ble byen Herat i Afghanistan og landsbyene rundt rammet…

Be for Afghanistan! Taliban har nå tatt kontroll over Afghanistan. Det rammer vår samarbeidspartner i…

SMITTEN SPRER SEG: Vår samarbeidsorganisasjon i Afghanistan er tilstede i provinsen Herat, som grenser til…