PROSJEKTNR: 3400

«Livsglede spirer fra ren samvittighet»

-Persisk ordtak

De siste 40 årene har det vært krig og konflikt i Afghanistan, som har gjort det til et av verdens fattigste land. I denne konteksten ønsker vi å fremme menneskers verdighet, og gi håp gjennom diakonale prosjekter. I Afghanistan har vi ingen søsterkirke, men en anerkjent, internasjonal samarbeidspartner med lang erfaring og stor tillit blant lokalbefolkningen. Engasjementet Misjonskirken Norge konkret støtter er arbeid innen psykisk helse.

Av sikkerhetshensyn for våre medarbeidere velger vi å ikke offentliggjøre navnet på vår partnerorganisasjon. Flere norske fagarbeidere har deltatt, men vi har ingen norske i tjeneste i Afghanistan i dag.