Bli medlem i Misjonskirken UNG?

Som medlem får man spesialpris på våre arrangementer, samtidig som man støtter UNG økonomisk*.

Det finnes to måter å bli medlem:

  1. Meld deg inn i en barne- og ungdomsgruppe i din lokale misjonskirke, som er tilknyttet UNG. (Eks: Kor, ungdomsklubb, dansegruppe m.m.) Snakk med din lokale barne-/ungdomsleder om dette. For å være tellende medlem må man da betale en liten medlemsavgift til den lokale gruppen. Når du er medlem av en slik UNG-gruppe, er du også medlem av Misjonskirken UNG. Lokal medlemspris varierer fra gruppe til gruppe, men må være på minimum 50,-.
  2. Har man ikke en lokal UNG-gruppe å være med i, kan man likevel registrere seg som medlem av Misjonskirken UNG. Dette gjøres ved å sende en epost til ung@mknu.no. Kontingenten for å bli sentralt medlem er kr.100,-

*Misjonskirken UNG får grunnstøtte fra Barne- og likestillingsdepartementet på grunnlag av antall tellende medlemmer. Denne støtten kan du bidra til å øke ved å melde deg inn som medlem. Frifond-midler bygger også på antall tellende medlemmer i UNG. Denne støtten går uavhengig til alle våre tellende lokallag for å bidra til økt lokal aktivitet. Et tellende medlem er et medlem under 26 år som frivillig har meldt seg inn og betalt kontingent. .