Database og administrasjon

Cornerstone er en skybasert databaseløsning for alle enheter i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.

Dette er en fellesløsning for menighetsadministrasjon, som inkluderer alle menigheter og UNG-grupper, Ansgarskolen og Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG sentralt. Det er selskapet Kommunion som står bak dataløsningen.

Nye hjemmesider? Cornerstone tilbyr også mulighet for opprettelse av enkel og moderne nettside for menigheten, tilpasset menighetens behov og kompetanse. Se informasjon og bestill her.

Databaseløsningen inneholder følgende funksjoner:

  • Medlemsregister
  • Kreative søkefunksjoner
  • System for medlemsoppfølging
  • Brukere med ulike roller
  • Giverløsning, skattefradragsrapportering, fakturering og innkreving av kontingenter
  • Rapportering for Frifondsmidler og for trossamfunn.
  • Egen app for oppmøte-registrering m.m.

Avtalekostnader belastes sentralt og fordeles mellom Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG, Ansgarskolen og menighetene. Siden dette gjøres i fellesskap, blir kostnadene om lag 20 prosent rimeligere for menighetene enn ordinære priser hos Kommunion.

Informasjonsbrev om databaseløsningen og hjemmesider for menighetene, samt annen nyttig info, ligger tilgjengelig i ressursbanken i mappen «Cornerstone – menighetsadministrasjon».

Kundestøtte og hjelpeforum

«MKNU-Cornerstone»er en lukket Facebook-gruppe hvor brukere av Cornerstone i Misjonskirken Norges menigheter, UNG-grupper og Ansgarskolen, kan dele erfaringer og stille hverandre spørsmål knyttet til Cornerstone. Spør om å bli medlem om du er eller skal være bruker av Cornerstones programmer.

  • Still spørsmål og del dine erfaringer med andre brukere
  • Ansatte i Kommunion følger med og besvarer også spørsmål

Kontaktinfo

Om du ikke får svar på det du lurer på via Facebook-gruppen, eller du vil melde om feil eller lignende, ta kontakt med Kommunion på e-post support@kommunion.no.

Om Cornerstone/database: Yngve Brosstad: yngve@mknu.no

Om hjemmesider og nyhetsbrev: trond@mknu.no

Kontaktpersoner i Misjonskirken UNG (Frifond)

Wenche Irene Myren: wenche@mknu.no

Se også mknu.no/ung-gruppe og mknu.no/frifond.