Hva er Frifond?

Frifond finansieres gjennom bevilgninger over statsbudsjettet og gjennom deler av overskuddet fra Norsk Tipping.

Misjonskirken UNG sentralt, søker Landsrådet fra Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) om støtte, og fordeler pengene videre til de lokale gruppene. Midlene skal bidra til å øke aktiviteten i UNG-gruppene.

I 2020 mottok Misjonskirken UNG kr 2 145 416 fra Frifond. Fem prosent av dette går til administrasjon sentralt.

Slik søker man Frifond-midler

– Registrerte UNG-grupper med minst 5 medlemmer under 26 år har rett til å få Frifond-midler.

Oppstartstøtte

Ved registrering av ny UNG-gruppe, søker man om oppstartsstøtte ved å fylle ut og signere et elektronisk søknadsskjema.

Man kan søke om oppstartsstøtte fram til 15. september, og støtten utbetales fortløpende gjennom året. I 2021 er oppstartstøtten på 10 000 kroner. Støtten gis til de første 40 gruppene som søker. Etableres gruppen i et fylke som ikke har UNG-gruppe fra før, er støtten på 20 000 kroner, mens nye speidergrupper mottar 25 000 kroner.

Grunnstøtte

Grunnstøtte (driftsstøtte) utbetales automatisk, basert på innrapporterte tall fra fjoråret. Man trenger derfor ikke søke om grunnstøtte hvert år. Utbetaling av grunnstøtte (driftsstøtte), skjer i september/oktober.

Rapportering

Alle grupper som mottar Frifond-midler, forplikter seg til å levere årsrapport og å rapportere bruken av Frifond-midlene med tall fra regnskapet. Mottatte midler må brukes opp innen skoleåret er omme, og Frifond-midler skal ikke bli stående på konto til den lokale UNG-gruppen etter fristen for rapportering av midlene. All rapportering fra UNG-gruppene skjer til UNG sentralt.

Spørsmål? Send en epost til ung@mknu.no

Aktuelle frister

15. mars: Innlevering av årsrapport/årsmeldingsskjema for forrige år.

30. juni: Rapportere bruk av mottatte Frifond-midler fra forrige år. Frifond kan kreve tilbake hele eller deler av støtten dersom man ikke har brukt opp alle pengene som ble gitt, om man har gått i overskudd eller pengene er brukt på noe annet enn det man fikk støtte for. Tilbakebetaling kan også skje om man har brutt noen av Frifonds retningslinjer.

15. september: Fortløpende behandling, men senest denne datoen for å søke om oppstartsstøtte for ny UNG-gruppe.