Grunnskolen CEIP

Medellín er den nest største byen i Colombia. Det som tidligere var stemplet som en drapshovedstad grunnet narkotikakarteller er i dag en svært moderne, velutviklet millionby. Det er et helt annet preg over byen nå med turisme, investeringer, offentlige bibliotek i slumområder og innovasjon.

Gatene er mye tryggere enn før, men flere av bydelene er fortsatt preget av vold og uro. Grunnskolen CEIP ligger i et slikt område. Det er for farlig for barna å gå alene til skolen, men de utrygge forholdene har likevel ikke tatt knekken på lærelysten. Gjennom en stipendordning får foreldre som ellers ikke ville hatt råd til å sende barna på skolen, mulighet til å gi barna sine en god utdannelse i trygge klasserom. Lærerne på CEIP har stor omsorg for elevene, og utover undervisning arrangerer de gjerne aktiviteter som filmkvelder eller feiring av ulike festivaler for barna i nærmiljøet.

Ved å bli fastgiver til CEIP, blir du registrert som fadder og får jevnlige nyhetsbrev fra arbeidet.
Se mer informasjon om fadderordningen her.