PROSJEKTNUMMER: 3308

Jakobs hus – La vega

Borgerkrig, narkotika og kriminalitet er en del av virkeligheten i Colombia, og mange barn og unge lider av ringvirkningene av dette.  Jakobs hus samarbeider med det colombianske barnevernet om å gi barn som er utsatt for omsorgssvikt, eller av andre grunner ikke kan bo sammen med familien sin, trygge oppvekstvilkår.

Jakobs hus har en gård som ligger rett utenfor hovedstaden Bogotá. Det er fredelig og rolig, en kjempefin utsikt, fotballbane, lekeplass og en skole rett i nærheten. Et team av psykologer, pastorer, lærere og miljøarbeidere hjelper barna med bearbeiding av vanskelige opplevelser. På Jakobs hus er det rom for å gråte og le, leke, dagdrømme og gå på skole. Her får barn være barn, og de får den omsorgen og oppfølgingen de trenger. Det jobbes også tett med familiene gjennom foreldrekurs og veiledning. Der det lar seg gjøre er familiegjenforening målet.

Ved å bli fastgiver til Jakobs hus, blir du registrert som fadder og får jevnlige nyhetsbrev fra arbeidet. Se mer informasjon på mknu.no/fadder.