Sårbare barn i Ngamaba

Mange barn i Kongo har mistet en eller begge foreldrene og må klare seg mer eller mindre alene. En av bydelsmenighetene i vår søsterkirke, Kongos Evangeliske Kirke (EEC), ønsker å være der for disse barna. Frivillige fra menigheten i Ngamaba, i hovedstaden Brazzaville, samler hver lørdag rundt 60 barn i misjonskirkens lokaler. De spiser et varmt måltid sammen, får leksehjelp, fellesskap, sang, bibelundervisning og mulighet for lek.

Les også «Du er min datter!».

Prosjektet handler om å se barna og vise omsorg. Arbeidet inngår i vårt fadderprogram og støtten brukes til å dekke måltider, kjøpe inn skolemateriell, arrangere julefest og av og til kjøpe nye klær og sko til barna. Målgruppen er barn som befinner seg i en ekstra sårbar livssituasjon, som har mistet begge foreldrene eller kun har én forsørger.

Ved å bli fastgiver for prosjektet i Ngamaba, blir du registrert som fadder og får nyhetsbrev fra arbeidet du støtter. 

Se film fra Ngamaba i Kongo!