Sårbare barn i Ngamaba

Kongo har vært herjet av flere borgerkriger. I dag er det fred i landet, men det tar tid å bygge opp igjen alt som ble ødelagt under krigen. Samtidig er landet fortsatt preget av fattigdom og korrupsjon. I en slik kontekst er barn og unge spesielt sårbare og har begrensede muligheter.

Mange barn har mistet en eller begge foreldrene, og må klare seg mer eller mindre alene. En av bydelsmenighetene i vår søsterkirke, Kongos Evangeliske Kirke (EEC), ønsker å være der for disse barna. Frivillige fra menigheten i Ngamaba, i hovedstaden Brazzaville, samler hver lørdag rundt 60 barn i misjonskirkens lokaler. Her spiser de middag sammen, ber og leser i Bibelen, gjør skolearbeid og kobler av med fritidsaktiviteter.

Les også «De er som våre egne barn».

Lørdagstilbudet handler om å se barna og vise omsorg. Arbeidet inngår i vårt fadderprogram og støtten brukes til å dekke måltider, kjøpe inn skolemateriell, arrangere julefest og av og til kjøpe nye klær og sko til barna. Målgruppen for lørdagstilbudet er barn som befinner seg i en ekstra sårbar livssituasjon, som har mistet begge foreldrene eller kun har én forsørger.

Ved å bli fastgiver for lørdagstilbudet i Ngamaba, blir du registrert som fadder og får nyhetsbrev fra arbeidet du støtter. 

Se film fra Ngamaba i Kongo!