Generalforsamlingen for Misjonskirken Norge

Oppdatert nettside: 06.05.2024.

Fredag 24. – søndag 26. mai 2024 (uke 21)

Sted: Konferansesalen Vella i høyhuset K8, adresse:

Knud Holms gate 8 – Misjonskirken Stavanger.


Misjonskirken Stavanger har lokaler i høyhuset K8 til venstre. Konferansehotellet helt til høyre i bildet. (Klikk på foto for større, Foto: MKN)

Foto av Siri Iversen og Dag Andersen som ønsker velkommen til generalforsamling 2024. Foto: Trond Filberg

Velkommen til Stavanger i mai 2024!

Generalforsamlingen (GF) er Misjonskirken Norges øverste organ, og holdes hvert annet år. Som en del av GF avvikles også eiermøtet for Ansgarskolen AS, med samme konstituering. 

Sist gang var på Ansgarskolen i 2022. Da ble det bestemt at årets GF arrangeres i Stavanger etter invitasjon fra menigheten. Innkallingen til årets generalforsamling ble sendt ut i november til alle menighetene og aktuelle personer og verv som ifølge vedtektene skal ha denne.

Delegater med ordinær stemmerett er representanter fra menighetene. Antall representanter bestemmes av medlemstallet i menigheten, fra to til seks personer. I tillegg har Hovedstyrets medlemmer stemmerett, samt daglig leder i Misjonskirken UNG, Ansgarskolens rektor, ordinerte pastorer som i de siste tre år har vært og fremdeles er ansatt i en menighet eller ansatt i MKN og UNG, og misjonærer som i de siste tre år har vært og fremdeles er ansatt i en menighet eller i fellesarbeidet.

GF-INFORMASJON

Praktisk informasjon og påmelding klikk her >>

Nettsiden inneholder praktisk informasjon om stedet, måltider, overnatting, påmelding og priser. Påmeldingen til GF åpnet onsdag 24. februar kl. 12.00, og ble stengt 15. april. All påmelding var via Checkin.