Forhandlinger ved Generalforsamlingen 2024

– for Misjonskirken Norge og Eiermøtet for Ansgarskolen.

Denne nettsiden oppdateres fortløpende med saksdokument – sist oppdatert: 13.12.2024

Forhandlingene

SAKSPAPIRER VED FORHANDLINGENE

Saksliste (Dagsorden) og alle saksdokumentene skal i følge lovene sendes ut senest en måned før Generalforsamlingen.

Informasjon om alle saksdokumentene sendes med e-post til menighetene og delegatene. Sakspapirer blir ikke utsendt i brevpost, men aktuelle dokumentene blir trykket og deles ut på GF i deltagermappene. Det er samme konstituering av forhandlingene for både Generalforsamlingen til Misjonskirken Norge og Eiermøtet til Ansgarskolen.

Innkalling til Generalforsamlingen ble sendt menighetene 21.11.2023.

Aktuelle frister/datoer:

  • 24. januar 2024: Påmeldingen åpner for delegater, deltagere og booking av konferansehotell.
  • 24. januar 2024: Frist for innsending av forslag til saker.
  • 31. januar 2024: Frist for innsending av forslag på kandidater til Valgkomiteen.
  • 15. mars 2024: Frist for å melde på delegater – fullmaktsskjema skal sendes inn.

Ingen saksdokumenter er publisert! Lenker legges inn når de foreligger.

GF: Dagsorden (sakslisten) pdf >>


GF: Årboka for Misjonskirken Norge >> 


GF: Økonomidokumentet med årsberetninger, årsregnskaper med revisjon og rammebudsjett >>


Eiermøtet til Ansgarskolen – dagsorden og saksdokument >>

GF-sak: X


GF-sak: Y


Valgsakene – presentasjon av kandidater >>