Generalforsamlingen 2022 for Misjonskirken Norge og Eiermøtet for Ansgarskolen.

Forhandlingene

Konstituering for forhandlingene gjelder både for Generalforsamlingen til Misjonskirken Norge og Eiermøtet til Ansgarskolen.

Innkalling til GF er sendt menighetene 27.11.2021.


SAKSPAPIRER VED FORHANDLINGENE

Saksdokumentene sendes direkte til menighetene og andre som er delegater.

Dagsorden med saksliste og forhandlingsdokumenter gjøres dessuten tilgjengelige i ressursarkivet. Dette ligger i mappen:  4 Organisasjon og strategi I  – og i mappen Generalforsamlingen 2022. Her ligger også innkallingsbrevet, brev fra Valgkomiteen og fullmaktsskjemaer for menigheter og pastorer.

 Generalforsamlingens dokumenter klikk her >>


Kontaktperson for forhandlingene: administrasjonsleder Yngve H. Brosstad.

TIDSFRISTER

27.01.2022  Frist for å fremme forslag til saker, sendes Hovedstyret

31.01.2022  Frist for å sende inn forslag til kandidater for valgene til Valgkomiteen.

15.03.2022  Frist for  sende inn fullmaktsskjemaer (skjema kan lastes ned fra mappe 4 i ressursarkivet >>)

15.03.2022  Frist for påmelding til GF og booking av hotellrom, via Checkin (Åpner 01.02.2022)

Årboka med saksdokumenter til forhandlingene. (Kommer)