Generalforsamlingen 2022 for Misjonskirken Norge og Eiermøtet for Ansgarskolen.

Denne nettsiden oppdateres fortløpende med saksdokument – sist oppdatert: 22.04.2022.

Forhandlingene

SAKSPAPIRER VED FORHANDLINGENE

Saksliste (Dagsorden) og alle saksdokumentene skal i følge lovene sendes ut senest en måned før Generalforsamlingen. Det vil være tre hoveddokumenter som skal benyttes denne gangen:

  1. Årboka til Misjonskirken Norge: Inneholder blant annet dagsorden, saksbilag, årsmeldingen 2020-2021 og valgpresentasjonen.
  2. Økonomidokumentet: Inneholder årsberetninger, årsregnskap med revisjon og rammebudsjetter med kommentarer.
  3. Saksdokumentet for Eiermøtet til Ansgarskolen.

Informasjon om alle saksdokumentene sendes med e-post til menighetene og delegatene. Sakspapirer blir ikke utsendt i brevpost, men de nevnte dokumentene er trykket og ligger i deltagermappene som deles ut på GF. Det er samme konstituering av forhandlingene for både Generalforsamlingen til Misjonskirken Norge og Eiermøtet til Ansgarskolen.

Innkallingen, fullmaktsskjema og alle saksdokumentene til forhandlingene publiseres fortløpende på denne nettsiden og i GF-mappen i ressursarkivet – klikk her >>

Alle saksdokumentene ligger dessuten som pdf i ressursarkivet, der de kan leses på skjerm og lastes ned.

Se i mappe: 0 Generalforsamlingen 2022.

Ressursarkivets nettside >> https://mknu.no/ressurser/

Innkalling til Generalforsamlingen ble sendt menighetene 27.11.2021 og kunngjort i Misjonsbladet desember 2021.

Fullmaktsskjema for menigheter lastes ned her >>

Fullmaktsskjema for pastorer, HS-medlemmer – lastes ned her >>

Kontaktperson for forhandlingene: administrasjonsleder Yngve H. Brosstad.