Forhandlinger ved Generalforsamlingen 2024

– for Misjonskirken Norge og Eiermøtet for Ansgarskolen.

Denne nettsiden oppdateres fortløpende med saksdokument – sist oppdatert: 07.06.2024

Protokoller

Forhandlingene

SAKSPAPIRER VED FORHANDLINGENE

Saksliste (Dagsorden) og alle saksdokumentene skal i følge lovene sendes ut senest en måned før Generalforsamlingen.

Informasjon om alle saksdokumentene sendes med e-post til menighetene og delegatene. Sakspapirer blir ikke utsendt i brevpost, men aktuelle dokumentene blir trykket og deles ut på GF i deltagermappene. Det er samme konstituering av forhandlingene for både Generalforsamlingen til Misjonskirken Norge og Eiermøtet til Ansgarskolen.

  • Innkalling til Generalforsamlingen 2024 ble sendt menighetene 21.11.2023.
  • Lovdokumentet med forslag til endringer i lovene, ble sendt menighetene 20.03.2024.
  • Saksdokumentene – e-post med lenke for alle forhandlingssakene ble sendt alle delegater og observatører 24.04.2024.