Misjonskirken Norge (MKN) – organisering

Misjonskirken Norge er en sammenslutning av kristne menigheter og foreninger. Vi er organisert som et nasjonalt trossamfunn, og er ordnet i et felleskap med organer demokratisk valgt av representanter fra menigheter og enheter tilknyttet MKN. Valgene skjer i generalforsamlingen, MKNs øverste organ. Alle verv kan velges uavhengig av kjønn. Det samme gjelder ansettelser i alle stillinger. Hver menighet og forening er juridiske, selvstendige enheter, men har forpliktende tilslutning til fellesskapet ved at hovedstyret i MKN godkjennes menighetenes vedtekter.

Lover og retningslinjer for MKN i ressursarkivet >> (Se mappe «4 Organisasjon og strategi»)

Organer i MKN

Kirkesamfunn og trossamfunn

Medlemskap i Misjonskirken Norge skjer gjennom medlemskap i våre menigheter. Et medlem i en menighet regnes som medlem i kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Misjonskirken Norge er dessuten registrert som et nasjonalt trossamfunn, som er en juridisk størrelse med egen medlemsprotokoll. Hovedstyrets medlemmer som er medlem i trossamfunnet, velger et eget styre for Trossamfunnet Misjonskirken Norge. Les mer om trossamfunnet – klikk her >>

Organisasjonsdokumenter

Oversikt over Misjonskirken Norges økonomi og organisasjonsdokumenter er nærmere presentert på nettsiden mknu.no/rapporter >>

Staben i Misjonskirken Norge

Generalsekretæren er daglig leder for Misjonskirken Norge. Ansettelse skjer ved valg på generalforsamlingen etter innstilling fra hovedstyret.

Øvrige ansatte er organisert i tre avdelinger:

Oversikt over ansatte i MKN >>

Tilhørende organisasjoner

Misjonskirken UNG er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon.

UNG er organisert med Landsmøtet (LM) som sitt øverste organ, og et demokratisk valgt landsstyre som sine viktigste organer. Misjonskirken Speiderkorps er en del av UNG.

En representant fra MKNs hovedstyre har sete i UNGs landsstyre, og ett medlem i UNGs landsstyre har sete i hovedstyret. Daglig leder i UNG har stemmerett ved generalforsamlingen i MKN. UNG er for øvrig tilsluttet LNU.

Les mer om UNG på nettsiden >>

Pastor- og medarbeiderforeningen
(PMF)

Personalorganisasjonen
(PO)