Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG

To frivillige organisasjoner

Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG er nasjonale fellesskap for misjonskirker og grupper tilsluttet organisasjonene. Begge organisasjonene har demokratisk valgt styre og årsmøte med representanter ut fra vedtekter.

Styrer og råd

Kirkesamfunn og trossamfunn

Medlemskap i Misjonskirken Norge skjer gjennom våre lokale menigheter. Er man medlem i en av våre menigheter, regnes man som medlemmer i kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Misjonskirken Norge er dessuten registrert som et nasjonalt trossamfunn, som er en juridisk størrelse med egen medlemsprotokoll. Les mer om medlemskap i trossamfunnet – klikk her.

UNG-medlemskap

Er man innmeldt i en lokal UNG-gruppe (speider, søndagsskole m.m), er man også medlem av Misjonskirken UNG. Om du ønsker å bli UNG-medlem, men ikke er tilknyttet en lokal gruppe, ta kontakt på e-post: ung@mknu.no.

Historisk arkivsenter (HAS)

HAS hjelper våre menigheter og enkeltpersoner å arkivere verdifullt historisk materiale på en trygg måte, og samler/gjør tilgjengelig viktig materiale fra Misjonskirken Norges historie. Les mer om HAS her.

Økonomi

Oversikt over Misjonskirken Norges inntektskilder og nyttig giverinformasjon ligger åpent ute på mknu.no/okonomi.

Tilhørende organisasjoner

Pastor- og medarbeiderforeningen
(PMF)

Personalorganisasjonen
(PO)